Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1 trang 55; bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 34. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bài 4 Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.

Bài 1 trang 55 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

a) 48 : 4                                                     b) 47 : 3

   55 : 5                                                          71 : 4

   42 : 2                                                          92 : 5

Phương pháp:

Đặt tính rồi thực hiện phép chia từ trái sang phải.

Trả lời: 

Luyện Tập

Bài 1 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm

a) 80 : 4                                       b) 60 x 5                                  c) 30 x 4

    90 : 3                                           80 x 3                                      60 : 3

Phương pháp:

Tính nhẩm 80 : 4 = ?

 8 chục : 4 = 2 chục

Viết 80 : 4 = 20

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Trả lời: 

a) 80 : 4 = 20                               b) 60 x 5 = 300                       c) 30 x 4 = 120

    90 : 3 = 30                                   80 x 3 = 240                           60 : 3 = 20

Bài 2 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) 68 : 2 = .?.               b) .?. : 3 = 17                   c) 56 : .?. = 4

Phương pháp:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Trả lời: 

 a) 68 : 2 = 34                      b) 51 : 3 = 17                c) 56 : 14 = 4

Bài 3 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có ..?... quả.

Phương pháp: 

Muốn tìm số quả trong mỗi sọt ta lấy số quả bưởi chia cho 2

Trả lời:  

Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có 14 quả. 

Bài 4 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng?

Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.

Băng giấy lúc đầu ..?.. 1 m.

Phương pháp:

Bước 1: Tính độ dài băng giấy lúc đầu = Độ dài một mảnh giấy x 4.

Bước 2: So sánh với 1 m.

Trả lời:  

Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm. 

Băng giấy lúc đầu dài: 

24 x 4 = 96 (cm)

Đổi: 1m = 100cm

Vì 96cm < 100cm nên băng giấy lúc đầu ngắn hơn 1m. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác