Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1 trang 53; bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 33. Phép chia hết và phép chia có dư. Thử thách Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu?

Bài 1 trang 53 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết phép chia theo nhóm 4 (theo mẫu).

Phương pháp: 

Bước 1: Đếm số chấm tròn trong mỗi hình để xác định số bị chia.

Bước 2: Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải

Trả lời:  

Bài 1 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính (theo mẫu).

Phương pháp: 

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Trả lời: 

 

Bài 2 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính (theo mẫu).

a) 15 : 2                       b)  9 : 4

    10 : 3                            32 : 5

    23 : 3                            18 : 5

Phương pháp: 

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Trả lời:  

Bài 3 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Muốn tìm số hộp bánh ta lấy số cái bánh để xếp vào hộp chia cho số bánh mỗi hộp.

Thương của phép chia chính là số hộp bánh.

Số dư chính là số bánh còn dư.

Trả lời:  

Em thực hiện phép tính chia:

19 : 2 = 9 (dư 1)

19 : 5 = 3 (dư 4)

19 : 4 = 4 (dư 3)

Số cái bánh để xếp vào hộp

Số bánh mỗi hộp

Số hộp bánh

Số bánh còn dư

19

2

9

1

19

5

3

4

19

4

4

3

Vui học trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cáo nhận nhiệm vụ chia đều 18 cái kẹo thành 3 phần.

Cáo chia cho hai chú gấu mỗi chú 5 cái kẹo, phần kẹo còn lại là của cáo. Em có đồng ý với cách chia này không? Tại sao?

Phương pháp:

Để chia 18 cái kẹo thành 3 phần ta lấy 18 chia 3.

So sánh với cách chia của cáo và trả lời câu hỏi.

Trả lời: 

Em không đồng ý với cách chia này vì khi cáo chia cho 2 chú gấu mỗi chú năm cái kẹo thì trong tay cáo còn 8 cái kẹo. Như vậy cáo sẽ ăn nhiều hơn 2 chú gấu 3 cái kẹo và không thực hiện đúng nhiệm vụ.

Chia đều 18 cái kẹo thành 3 phần, mỗi phần là 6 cái kẹo.

Thử thách trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu?

Phương pháp:

- Bọ rùa màu vàng chọn lá số 3, 6, 9, 12.

- Bọ rùa màu đỏ chọn lá số 4, 8, 12, 16.

Từ đó tìm số lá sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ màu đỏ cùng đậu.

Trả lời:  

Bọ rùa màu vàng chọn lá số 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24… như vậy số lá sau bằng số lá trước cộng với 3 đơn vị

Bọ rùa màu đỏ chọn lá số 4, 8, 12, 16, 20, 24… như vậy số lá sau bằng số lá trước cộng thêm 4 đơn vị

Như vậy số lá tiếp theo có cả bọ rùa màu vàng và màu đỏ đậu là số 24.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác