Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1 trang 51; bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 32. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo). Bài 2 Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

Bài 1 trang 51 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 43 x 4                14 x 5 

b) 241 x 4              101 x 5 

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2 : Thực hiện nhân từ phải sang trái.

Trả lời: 

Bài 1 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Mỗi rổ có 12 quả xoài.

Phương pháp:

Để tìm số quả xoài trong các rổ ta lấy số quả xoài trong mỗi rổ nhân với số rổ.

Trả lời: 

Bài 2 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

Phương pháp:

Bước 1: Tính giá trị biểu thức

Bước 2: Chọn kết quả thích hợp với biểu thức

Trả lời: 

120 x 2 = 240 

125 x 2 = 250

60 x 2 x 3 = 120 x 3 = 360

Em nối như hình vẽ:

Bài 3 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính để biết mỗi bạn sẽ làm việc gì.

Phương pháp:

Bước 1: Tính giá trị các biểu thức

Bước 2: Tìm kết quả tương ứng với biểu thức để tìm việc sẽ làm của mỗi bạn

Trả lời: 

Tú: 

113 x 5 – 562 

= 565 – 562

 = 3.

Tú sẽ vệ sinh môi trường. 

Tân: 

2: (99 – 97) 

= 2 : 2 

= 1

Tân sẽ giúp bạn.

Sơn: 

82 – 27 – 53 

= 55 – 53 

= 2

 Sơn sẽ trồng cây.

Nam: 

82 – 27 x 3 

= 82 – 81

 = 1

Nam sẽ giúp bạn.

Thử thách trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Biểu thức nào dưới đây chỉ cách tính số bút chì trong 5 hộp trên?

A. 12 x 5                

B. (12 – 3) x 5                 

C. 12 x 5 - 3

Phương pháp:

Bước 1: Tính số bút có trong 5 hộp đủ

Bước 2:  Tính số bút trong 5 hộp khi thiếu 3 cái bút

Bước 3: Chọn biểu thức phù hợp

Trả lời: 

1 hộp bút chì màu có 12 bút chì. 

5 hộp bút chì màu có 12 × 5 bút chì.

Vì 1 hộp thiếu 3 cái bút nên em được số bút chì trong 5 hộp trên là: 12 × 5 – 3 

Đáp án C.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 53, 54 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 53; bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 33. Phép chia hết và phép chia có dư. Thử thách Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu?

 • Giải Toán 3 trang 55, 56 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 55; bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 34. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bài 4 Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.

 • Giải Toán 3 trang 57, 58 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57; bài 5, 6 trang 58 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 35. Em làm được những gì. Bài 6 Có 3 can rỗng và 3 thùng đang đựng một số lít nước mắm (ghi ở mỗi thùng ).

 • Giải Toán 3 trang 59 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 36. Bảng nhân 6. Bài 1 Tính nhẩm. 6 x 3 ; 6 x 7

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác