Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 31. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000. Bài 2 Mỗi hộp có 12 cái bánh. 3 hộp bánh như vậy có ? cái bánh.

Câu 1 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 43 x 2                21 x 3                    

b) 211 x 4              101 x 5

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2 : Nhân lần lượt từ phải qua trái.

Trả lời: 

Bài 1 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính.

a, 100 – 22 x 3                                  b, (7 + 14) x 4

Phương pháp: 

- Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu Biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Trả lời:  

a) 

100 – 22 x 3 

= 100 – 66 

= 34

b) 

(7 + 14) x 4 

= 21 x 4 

= 84

Bài 2 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Mỗi hộp có 12 cái bánh.

3 hộp bánh như vậy có ? cái bánh.

Phương pháp:

Muốn tính số cái bánh trong 3 hộp ta lấy số cái bánh trong mỗi hộp nhân với 3.

Trả lời: 

Tóm tắt   

Mỗi hộp: 12 cái bánh

3 hộp: ... cái bánh

Bài giải

3 hộp có số cái bánh là

   12 x 3 = 36 (cái bánh)

              Đáp số: 36 cái bánh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 51, 52 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 51; bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 32. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo). Bài 2 Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

 • Giải Toán 3 trang 53, 54 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 53; bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 33. Phép chia hết và phép chia có dư. Thử thách Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu?

 • Giải Toán 3 trang 55, 56 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 55; bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 34. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bài 4 Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.

 • Giải Toán 3 trang 57, 58 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57; bài 5, 6 trang 58 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 35. Em làm được những gì. Bài 6 Có 3 can rỗng và 3 thùng đang đựng một số lít nước mắm (ghi ở mỗi thùng ).

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác