Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 30. Em làm được những gì. Bài 4 Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, mỗi lọ hoa có 5 cành hoa. Hỏi 4 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa?

Bài 1 trang 49 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

Phương pháp: 

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học.

Trả lời: 

Bài 2 trang 49 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi: 

a) 3 x .?. = 90                                   b)  .?. x 5 = 450

c) .?. : 2 = 500                                  d) 4 : .?. = 4

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Trả lời: 

a) 3 x 30 = 90             b) 90 x 5 = 450

c) 1 000 : 2 = 500       d) 4 : 1 = 4

Bài 3 trang 49 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi: 

Số?

a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có ..?... chiếc tất.

b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có …?... đôi đũa.

Phương pháp:

a) Muốn tìm số chiếc tất có trong hộp ta lấy số đôi tất nhân với 2.

b) Muốn tìm số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

Trả lời:

a, Trong hộp có 10 đôi tất. Hộp đó có 20 chiếc tất. (Vì 10 x 2 = 20)

b, Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau. Như vậy có đôi đũa. (Vì 10 : 2 = 5)

Bài 4 trang 49 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi: 

Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, mỗi lọ hoa có 5 cành hoa. Hỏi 4 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa? 

Phương pháp:

Bước 1: Tìm số cành hoa trên 1 cái bàn

Bước 2: Tìm số cành hoa trên 4 cái bàn

Trả lời:

4 cái bàn có tất cả số lọ hoa là:

4 x 2 = 8 (lọ)

8 lọ hoa có tất cả số cành hoa là:

8 x 5 = 40 (cành)

                                  Đáp số: 40 cành hoa.

Thử thách trang 49 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi: 

Số?

Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vợ kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa?

Phương pháp:

Bước 1: Tìm số chú ngựa = Số cái chân ngựa : 4

Bước 2: Tìm số bạn tham gia = Số chú ngựa x 2

Trả lời:

Số chú ngựa trong vở kịch là

20 : 4 = 5 (chú ngựa)

Số bạn đóng vai các chú ngựa là

5 x 2 = 10 (bạn)

                  Đáp số: 10 bạn

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 50 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 31. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000. Bài 2 Mỗi hộp có 12 cái bánh. 3 hộp bánh như vậy có ? cái bánh.

 • Giải Toán 3 trang 51, 52 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 51; bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 32. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo). Bài 2 Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

 • Giải Toán 3 trang 53, 54 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 53; bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 33. Phép chia hết và phép chia có dư. Thử thách Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu?

 • Giải Toán 3 trang 55, 56 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 55; bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 34. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Bài 4 Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác