Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 48 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 29. Nhân nhẩm, chia nhẩm. Bài 2 Tính nhẩm: a) 80 : 4

Bài 1 trang 48 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

a) 40 x 2      30 x 3          200 x 5

b) 30 x 5      40 x 3          50 x 2

Phương pháp:

40 x 3 = ?

4 chục x 3 = 12 chục

40 x 3 = 120

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Trả lời:

a) 40 x 3 = 120                     30 x 3 = 90                   200 x 5 = 1000

b) 30 x 5 = 150                     40 x 3 = 120                 50 x 2 = 100

Bài 2 trang 48 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

a) 80 : 4         600 : 2         900 : 3

b) 240 : 4       250 : 5         180 : 3

Phương pháp:

Thực hiện tính nhẩm.

Trả lời:

a) 80 : 4 = 20                   600 : 2 = 300                    900 : 3 = 300

b) 240 : 4 = 60                 250 : 5 = 50                      180 : 3 = 60

Bài 3 trang 48 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính:

30 x 4 = 120 

120 : 3 = 40

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 49 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 30. Em làm được những gì. Bài 4 Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, mỗi lọ hoa có 5 cành hoa. Hỏi 4 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa?

 • Giải Toán 3 trang 50 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 31. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000. Bài 2 Mỗi hộp có 12 cái bánh. 3 hộp bánh như vậy có ? cái bánh.

 • Giải Toán 3 trang 51, 52 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 51; bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 32. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo). Bài 2 Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

 • Giải Toán 3 trang 53, 54 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 53; bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 33. Phép chia hết và phép chia có dư. Thử thách Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác