Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 27. Bảng chia 4. Bài 1 Tính nhẩm 8 : 4 ; 20 : 4

Bài 1 trang 45 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm

8 : 4                    20 : 4                    12 : 4                   32 : 4                     0 : 4

16 : 4                  28 : 4                    24 : 4                   36 : 4                   40 : 4

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 4.

Trả lời:

8 : 4 = 2             20 : 4 = 5             12 : 4 = 3             32 : 4 = 8               0 : 4 = 0

16 : 4 = 4           28 : 4 = 7             24 : 4  = 6            36 : 4 = 9             40 : 4 =10

Bài 2 trang 45 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

8 = 4 x ..?..                20 = 4 x ..?..               16 = 4 x ..?..                  4 = 4 x ..?..

12 = 4 x ..?..              24 = 4 x ..?..               28 = 4 x ..?..                36 = 4 x ..?..

Phương pháp:

Để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Trả lời:

8 = 4 x 2                20 = 4 x ..?..               16 = 4 x ..?..                  4 = 4 x ..?..

12 = 4 x 3             24 = 4 x ..?..               28 = 4 x ..?..                36 = 4 x ..?..

Bài 3 trang 45 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Có 20 quả đào xếp vào các đĩa.

Phương pháp:

Để tính số đĩa đựng đào ta lấy số quả đào chia cho số đào ở mỗi đĩa.

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác