Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 26. Bảng nhân 4. Bài 1 Tính nhẩm a) 4 x 2; 4 x 5

Câu 1 trang 44 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Đếm thêm 4 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Trả lời: 

Dãy số: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40

Câu 2 trang 44 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 4.

Trả lời:

4 x 1 = 4;               4 x 2 = 8;               4 x 3 = 12; 

4 x 4 = 16;             4 x 5 = 20;             4 x 6 = 24; 

4 x 7 = 28;             4 x 8 = 32;             4 x 9 = 36;             

4 x 10 = 40.

Bài 1 trang 44 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm

a) 4 x 2                   4 x 5                           b) 3 x 4                               6 x 4

    4 x 6                   4 x 9                               5 x 4                               0 x 4

    4 x 8                   4 x 10                             7 x 4                              10 x 4

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 4.

Trả lời: 

a) 4 x 2 = 8            4 x 5 = 20                   b) 3 x 4 = 12                      6 x 4 = 24

    4 x 6 = 24          4 x 9 = 36                       5 x 4 = 20                      0 x 4 = 0

    4 x 8 = 32          4 x 10 = 40                     7 x 4 = 28                      10 x 4 = 40

Bài 2 trang 44 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Muốn tìm số chân cừu ta lấy số con cừu nhân với 4.

Trả lời:

Số con cừu

1

2

5

8

Số chân cừu

4

8

20

32

Bài 3 trang 44 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính bằng hai cách

a) 3 x 2 x 2                       b) 5 x 2 x 4 

Phương pháp: 

Quan sát ví dụ mẫu và tính giá trị biểu thức bằng hai cách.

Trả lời: 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác