Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 43 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 25. Bảng chia 3. Bài 2 Số? a, Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có ..?.. quả điều.

Câu 1 trang 43 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

a) 6 : 3         9 : 3             12 : 3           15 : 3  

b) 21 : 3       18 : 3           27 : 3           30 : 3

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 3.

Trả lời:

a) 6 : 3 = 2             9 : 3 = 3                 

12 : 3  = 4               15 : 3 = 5     

b) 21 : 3 = 7           18 : 3 = 6               

27 : 3 = 9               30 : 3 = 10

Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

9 = 3 x .?.       15 = 3 x .?.

27 = 3 x .?.     12 = 3 x .?.

21 = 3 x .?.     18 = 3 x .?.

0 = 3 x .?.       30 = 3 x .?.

Phương pháp: 

Dựa vào bảng nhân 3 để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Trả lời: 

9 = 3 x 3                     15 = 3 x                   27 = 3 x                     0 = 3 x 0

12 = 3 x 4                   21 = 3 x                   18 = 3 x 6                    30 = 3 x 10 

Bài 2 trang 43 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a, Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có  ..?.. quả điều.

b, Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả . Có tất cả  ..?.. phần.

Phương pháp:

a) Số quả điều ở mỗi phần = Số quả điều có tất cả : số phần

b) Số phần = Số quả điều có tất cả : số quả điều ở mỗi phần

Trả lời:

a) Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có 6 quả điều.

b) Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả 9 phần.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác