Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Giải bài 1, 2 trang 42 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 24. Bảng nhân 3. Bài 2 Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 3.

Câu 1 trang 42 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp: 

Đếm thêm 3 đơn vị rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Trả lời: 

Em được dãy số: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30

Câu 2 trang 42 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 3.

Phương pháp: 

Em thực hiện đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 3.

Trả lời: 

Học sinh tự thực hành.

Bài 1 trang 42 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết phép nhân.

Phương pháp:

a, Quan sát hình ta thấy có ba cái khay mỗi khay đựng một viên bi như vậy để tính số viên bi ta lấy 3 nhân với 1.

b, Quan sát hình ảnh thấy có 3 khay mỗi khay không chứa viên bi nào như vậy để tính số viên bi ta lấy 3 nhân 0.

Trả lời:

a) 3 × 1 = 3

b) 3 × 0 = 0

Bài 2 trang 42 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 3.

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác