Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 23. Em làm được những gì? Bài 5 Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi ?

Bài 1 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn ý trả lời đúng.

a) Số bảy trăm linh hai được viết là:

A. 7 002                 B. 720                    C. 702

b) Số 850 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 800 + 50           B. 8 + 50               C. 8 + 5 + 0

Phương pháp:

a, Xác định chữ số  hàng trăm, hàng hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.

b, Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số đã cho rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Trả lời:

a) C

b) A

Bài 2 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a, Tổng của 571 và 264                             

b, Hiệu của 571 và 264

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Trả lời:

a) Tổng của 571 và 264.

b) Hiệu của 571 và 264.

Bài 3 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức.

a, 30 + 20 : 5                                       

b, 2 x (780 – 771)

Phương pháp:

+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

Trả lời:

a) 

30 + 20 : 5 

= 30 + 4 

= 34 

b) 

2 × (780 – 771) 

= 2 × 9 

= 18

Bài 4 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.

b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.

Phương pháp:

a) Để tính số cánh hoa của 8 bông hoa ta lấy số cánh của một bông hoa nhân với 8.

b) Để tính số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

Trả lời:

a) Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa.

b) Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 24 đôi đũa.

Bài 5 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp:

Để tính số tuổi của bà ta lấy số tuổi năm bà sinh mẹ cộng với số tuổi mẹ sinh Tâm cộng với số tuổi năm nay của Tâm.

Trả lời:

Thời điểm mẹ sinh Tâm thì số tuổi của bà là:

25 + 30 = 55 (tuổi) 

Số tuổi của bà năm nay là:

55 + 9 = 64 (tuổi) 

                         Đáp số: 64 tuổi

Bài 6 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thiện các câu sau.

Hình tam giác ABC có:

3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..

3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

Phương pháp:

Em quan sát hình vẽ để điền vào chỗ trống.

Trả lời:

Hình tam giác ABC có: 

3 đỉnh là: A, B, C.

3 cạnh là: AB, BC, AC. 

Bài 7 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Số?

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

2 m, 1 km, 300 cm

Phương pháp:

a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.

b, Đổi các số ra cùng đơn vị rồi so sánh.

Trả lời:

a) 

b)

b, Ta có  1 km = 1000 m, 2 m = 200 cm

Ta có 1 km > 300 cm > 2 m

Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác