Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 38 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 22. Làm quen với chữ số la mã. Bài 1 Viết các số sau bằng chữ số La Mã: a, 1, 5, 10

Bài 1 trang 38 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc số.

I, V, X

I, II, III

IV,V,VI, VII, VIII

IX, X, XI, XII, XIII

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

XIX, XX

Phương pháp:

Dựa vào bảng số La Mã từ 1 đến 20 để xác định số tương ứng rồi đọc.

Trả lời:

I; V; X: Một, năm, mười.

I; II; III: Một, hai, ba.

IV; V; VI; VII; VIII: Bốn, năm, sáu, bảy, tám.

IX; X; XI; XII; XIII: Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. 

XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX: Mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. 

Bài 2 trang 38 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ

a, 4 giờ

b, 8 giờ

c, 7 giờ

d, 12 giờ

Phương pháp:

Xác định số La Mã tương ứng với các số tự nhiên rồi quay kim đồng hồ.

Trả lời:

Bài luyện tập 1 trang 38 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết các số sau bằng chữ số La Mã:

a, 1, 5, 10

b, 2, 3, 11, 12, 13

c, 4, 6, 14, 16

d, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20

Phương pháp:

Dựa vào bảng số La Mã từ 1 đến 20 để viết các số sang số La Mã.

Trả lời:

a) I, V, X.

b) II, III, XI, XII, XIII.

c) IV, VI, XIV, XVI.

d) VII, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XIX, XX.

Vui học trang 38 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc nội dung trong hai hình bên.

Phương pháp: 

Quan sát và đọc nội dung có trong hình vẽ.

Trả lời: 

- Hội khỏe phù đổng lần thứ 9.

- Ngày hội đọc sách lần thứ 15.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác