Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 21. Làm tròn số. Bài 1 Làm tròn các số. a, Làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số ?

Câu 1 trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn số đến hàng chục.

a, Làm tròn các số 41, 42, 43, 44 đến hàng chục thì được số ?

b, Làm tròn các số 75, 76, 77, 78, 79 đến hàng chục thì được số ?

Phương pháp:

Cách làm tròn số đến hàng chục:

- Nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

- Nếu chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng chục.

- Sau khi làm tròn, hàng đơn vị là chữ số 0

Trả lời:

a) Làm tròn các số 41, 42, 43, 44 đến hàng chục thì được số 40.

b) Làm tròn các số 75, 76, 77, 78, 79 đến hàng chục thì được số 80.

Câu 2 trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn số đến hàng trăm.

a, Làm tròn các số 814, 826, 835, 847 đến hàng trăm thì được số ?

b, Làm tròn các số 152, 168,170, 189, 191 đến hàng trăm thì được số ?

Phương pháp:

Cách làm tròn số đến hàng trăm:

- Nếu chữ số hàng chục là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng trăm.

- Nếu chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

- Sau khi làm tròn, hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0

Trả lời:

a) Làm tròn các số 814, 826, 835, 847 đến hàng trăm thì được số 800.

b) Làm tròn các số 152, 168, 170, 189, 191 đến hàng trăm thì được số 200.

Bài 1 trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn các số.

a, Làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số ?

b, Làm tròn số 95 đến hàng chục thì được số ?

c, Làm tròn số 620 đến hàng trăm thì được số ?

d, Làm tròn số 974 đến hàng trăm thì được số ?

Phương pháp:

Cách làm tròn số đến hàng chục:

- Nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

- Nếu chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng chục.

- Sau khi làm tròn, hàng đơn vị là chữ số 0

Cách làm tròn số đến hàng trăm:

- Nếu chữ số hàng chục là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng trăm.

- Nếu chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

- Sau khi làm tròn, hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0

Trả lời:

a) Làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số 50.

b) Làm tròn số 95 đến hàng chục thì được số 100.

c) Làm tròn số 620 đến hàng trăm thì được số 600. 

d) Làm tròn số 974 đến hàng trăm thì được số 1000. 

Bài 2 trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

Tính từ vị trí biển báo:

a, Khoảng 200 km nữa thì đến thành phố Lào Cai.

b, Khoảng 100 km nữa thì đến thành phố Yên Bái

c, Khoảng 50 km nữa thì đến thành phố Việt Trì

d, Khoảng 10 km nữa thì đến thành phố Vĩnh Yên

Phương pháp:

Quan sát hình ảnh rồi áp dụng cách làm tròn số đến hàng trăm, hàng chục so sánh với đề bài để xác định tính đúng sai của từng câu.

Trả lời:

a) Sai.

b) Đúng. 

c) Đúng. 

d) Sai. 

Đất nước em trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Với sự góp sức của rất nhiều địa phương và người dân trên cả nước, hang trăm cây cầu đã được xây để bà con đi lại thuận tiện.

Số?

Làm tròn số 352 đến hàng trăm thì được số ..?..

Trả lời:

Làm tròn số 352 đến hàng trăm thì được số 400.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác