Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 35 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 20. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở.

Bài 1 trang 35 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi: 

Tính giá trị của biểu thức

a,  80 –  (30 + 25)                                 

b, (72 – 67) x 8                         

c, 50 : (10 : 2)

Phương pháp: 

Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Trả lời: 

a) 

80 – (30 + 25) 

= 80 – 55 

= 25

b) 

(72 – 67) × 8 

= 5 × 8 

= 40 

c) 

50 : (10 : 2) 

= 50 : 5 

= 10 

Bài 2 trang 35 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở?

Phương pháp: 

Bước 1: Tính tổng số truyện và số vở có trong một túi quà

Bước 2: Tính số quyển truyện và vở có trong 10 túi quà

Trả lời: 

Cách 1:

10 túi như vậy có tất cả số quyển truyện là:

1 × 10 = 10 (quyển) 

10 túi như vậy có tất cả số quyển vở là:

4 × 10 = 40 (quyển) 

10 túi như vậy có số quyển truyện và vở là:

40 + 10 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển 

Cách 2:

Mỗi túi có số quyển truyện và vở là:

1 + 4 = 5 (quyển)

10 túi như vậy có số quyển truyện và vở là:

5 x 10 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển

Thử thách trang 35 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Na nói với Bi: “ Tớ đã mua 2 lần trứng, mỗi lần 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt ”. Biểu thức nào dưới đây giúp Na tính số vỉ trứng đã mua ?

 A. 3 x 1 x 2                    B. 3 + 1 x 2                     C. (3 + 1) x 2

Phương pháp:

Bước 1 : Tính số vỉ trứng trong một lần mua

Bước 2: Tính số vỉ trứng trong 2 lần mua

Trả lời:

Mỗi lần Na mua số vỉ trứng là: 

3 + 1 = 4 (vỉ trứng)

Hai lần Na mua số vỉ trứng là: 

2 × 4 = 8 (vỉ trứng)

Biểu thức tính số vỉ trứng Na đã mua: (3 + 1) × 2

Chọn C.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác