Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 34 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 19. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 70 – 15 + 35 = 90

Bài 1 trang 34 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức.

a, 80 – 2 x 7                   

b, 35 + 12 : 2                   

c, 45 : 5 – 9

Phương pháp:

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Trả lời:

a) 

80 – 2 × 7 

= 80 – 14 

= 66 

b) 

35 + 12 : 2

 = 35 + 6 

= 41

c) 

45 : 5 – 9 

= 9 – 9

 = 0

Bài 2 trang 34 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) 70 – 15 + 35 = 90  

b) 50 : 5 x 2 = 20    

c) 8 + 2 x 5 = 50

Phương pháp:

- Đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện từ trái sang phải.

- Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Trả lời:

a) 70 – 15 + 35 = 55 + 35 = 90

Câu a đúng.

b) 50 : 5 × 2 = 10 × 2 = 20  

Câu b đúng. 

c) 8 + 2 × 5 = 8 + 10 = 18

Câu c sai.

Vui học trang 34 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Có tất cả bao nhiêu quả cà chua?

Phương pháp: 

Để tính được số cà chua ta tính tổng số cà chua ở bên ngoài và bên trong thùng.

Trả lời: 

Em quan sát hình vẽ:

Trên đĩa có 7 nhóm cà chua, mỗi nhóm có 5 quả.

Bên ngoài có 9 quả cà chua.

Có tất cả: 5 × 7 + 9 = 44 (quả cà chua)

Đáp số: 44 quả cà chua

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 35 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 35 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 20. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở.

 • Giải Toán 3 trang 36, 37 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 21. Làm tròn số. Bài 1 Làm tròn các số. a, Làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số ?

 • Giải Toán 3 trang 38 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 38 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 22. Làm quen với chữ số la mã. Bài 1 Viết các số sau bằng chữ số La Mã: a, 1, 5, 10

 • Giải Toán 3 trang 39 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 39 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 23. Em làm được những gì? Bài 5 Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi ?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác