Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 33 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 18. Tính giá trị của biểu thức. Bài 2 Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

Bài 1 trang 33 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức:

a) 82 + 13 – 76  

b) 547 – 264 – 200 

c) 2 × 3 × 5    

d) 16 : 2 : 2

Phương pháp:

Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Trả lời:

a) 

82 + 13 - 76

= 95 – 76

= 19

b) 

547 – 264 – 200

= 283 – 200

= 83

c) 

2 × 3 × 5

= 6 × 5

 = 30 

d) 

16 : 2 : 2

= 8 : 2

 = 4

Bài 2 trang 33 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

Phương pháp:

- Tìm 4 thùng sơn đỏ nặng bao nhiêu kg = Số kg của một thùng nhân với 4

- Tổng số kg của 4 sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh = Số kg của 4 thùng sơn đỏ + Số kg của 1 thùng sơn xanh

Trả lời:

4 thùng sơn đỏ nặng số ki-lô-gam là:

2 x 4 = 8 (kg)

4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng số ki-lô-gam là:

8 + 5 = 13 (kg)

                                  Đáp số: 13 kg.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác