Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 17. Làm quen với biểu thức. Bài 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu. 26 + 35 = 61

Bài 1 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu.

Mẫu: 26 + 35 = 61 

Phương pháp: 

Em tính giá biểu thức và nói theo mẫu.

Trả lời: 

a) 187 – 42 = 145 

 Giá trị của biểu thức 187 – 42 là 145.

b) 30 : 5 = 6 

 Giá trị của biểu thức 30 : 5 là 6.

c) 70 – 50 + 80 = 20 + 80 = 100

 Giá trị của biểu thức 70 – 50 + 80 là 100. 

Bài 1 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức.

a, 384 + 471                 b, 742 – 42 + 159                 c, 2 x 4 x 5

Phương pháp:

Với biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân, phép chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Trả lời:

a) 385 + 471 = 856

b) 742 – 42 + 159 = 859

c) 2 × 4 × 5 = 40 

Bài 2 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

Phương pháp: 

Tính giá trị biểu thức rồi nối với kết quả thích hợp.

Trả lời: 

Thực hiện phép tính:

43 + 72 = 115 

75 – 28 = 47 

80 + 16 – 22 = 96 – 22 = 74

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 33 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 33 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 18. Tính giá trị của biểu thức. Bài 2 Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

 • Giải Toán 3 trang 34 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 34 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 19. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 70 – 15 + 35 = 90

 • Giải Toán 3 trang 35 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 35 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 20. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở.

 • Giải Toán 3 trang 36, 37 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 37 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 21. Làm tròn số. Bài 1 Làm tròn các số. a, Làm tròn số 53 đến hàng chục thì được số ?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác