Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1 trang 30; bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 16. Bài toán giải bằng hai bước tính. Bài 2 Anh Minh đã lát được 27 viên gạch, Bác Dũng lát được nhiều hơn anh Minh 14 viên gạch. Hỏi cả hai người lát được bao nhiêu viên gạch?

Bài 1 trang 30 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thành tóm tắt và bài giải.

Tuấn cắt được 14 lá cờ. Thu cắt được ít hơn Tuấn 5 lá cờ. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu lá cờ?

Phương pháp: 

Bước 1: Tìm số là cờ của Thu cắt được lấy số lá cờ của Tuấn trừ đi 5

Bước 2: Tìm số lá cờ 2 bạn cắt được lấy số lá cờ của Tuấn cộng với số lá cờ của Thu

Trả lời:

Tóm tắt

Bài giải

Số lá cờ Thu cắt được là:

14 – 5 = 9 (lá cờ) 

Số lá cờ cả hai bạn cắt được là:

14 + 9 = 23 (lá cờ) 

Đáp số: 23 lá cờ

Bài 1 trang 31 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ở quê em có nhiều nhà nuôi ong mật. Trong vườn nhà ông ngoại có 71 thùng ong, vườn của cậu Út ít hơn vườn của ông 16 thùng. Hỏi trong cả hai khu vườn có bao nhiêu thùng ong mật ?

Phương pháp: 

Bước 1: Số thùng ong của cậu Út = Số thùng ong của ông ngoại - 16

Bước 2: Số thùng ong trong cả hai khu vườn = Số thùng ong của ông ngoại + Số thùng ong của cậu Út

Trả lời:

Vườn của cậu Út có số thùng ong mật là:

71 – 16 = 55 (thùng) 

Cả hai khu vườn có tất cả số thùng ong mật là:

71 + 55 = 126 (thùng) 

                                        Đáp số: 126 thùng ong mật

Bài 2 trang 31 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Anh Minh đã lát được 27 viên gạch, Bác Dũng lát được nhiều hơn anh Minh 14 viên gạch. Hỏi cả hai người lát được bao nhiêu viên gạch?

Phương pháp: 

- Số viên gạch bác Dũng lát được = Số viên gạch anh Minh lát được + 14

- Số viên gạch cả hai người lát được = Số viên gạch của bác Dũng + Số viên gạch của anh Minh

Trả lời:

Số gạch bác Dũng lát được là:

27 + 14 = 41 (viên) 

Số gạch cả hai người lát được là:

27 + 41 = 68 (viên)       

                                     Đáp số: 68 viên gạch.

Bài 3 trang 31 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn cách giải phù hợp với tóm tắt.

Phương pháp: 

Quan sát tóm tắt rồi nêu bài toán phù hợp rồi nêu cách giải thích hợp.

Trả lời: 

Cách giải B phù hợp với tóm tắt 1, cách giải A phù hợp với tóm tắt 2.  

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 32 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 17. Làm quen với biểu thức. Bài 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu. 26 + 35 = 61

 • Giải Toán 3 trang 33 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 33 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 18. Tính giá trị của biểu thức. Bài 2 Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

 • Giải Toán 3 trang 34 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 34 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 19. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 70 – 15 + 35 = 90

 • Giải Toán 3 trang 35 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 35 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 20. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác