Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1 trang 28; bài 1, 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 15. Xem đồng hồ. Bài 3 Vào buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Bài 1 trang 28 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Phương pháp: 

Quan sát mẫu và viết thời gian đang chỉ trên mỗi đồng hồ.

Trả lời: 

Bài 2 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a, 3 giờ 25 phút                                

b, 7 giờ 50 phút                             

c, 11 giờ kém 20 phút

Phương pháp:

- Kim phút : Tính từ số 12, xoay kim phút theo chiều kim đồng hồ, cứ mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp bằng 5 phút.

- Kim giờ : Di chuyển kim giờ tới vị trí số giờ đã cho, tùy thuộc vào số phút, em di chuyển kim giờ qua số đó một chút, chính giữa hai số hoặc gần tới số giờ của giờ kế tiếp.

Trả lời:

Bài 1 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Phương pháp:

Quan sát và xác định  thời gian trên đồng hồ từ đó tìm đáp án phù hợp.

Trả lời:

Bài 2 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc giờ trên mỗi đồng hồ sau.

Phương pháp:

Quan sát đồng hồ và đọc chính xác thời gian ghi trên đồng hồ.

Trả lời:

Bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vào buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Phương pháp:

Bước 1: Quan sát và đọc thời gian hiển thị trên mỗi đồng hồ.

Bước 2: Nêu các đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi tối.

Trả lời:

Vào buổi tối, các đồng hồ chỉ cùng thời gian là:

+ Đồng hồ A  và đồng hồ E ( cùng chỉ 7 giờ 55 phút buổi tối)

+ Đồng hồ B và đồng hồ D ( cùng chỉ 9 giờ tối )

+ Đồng hồ C và đồng hồ G ( cùng chỉ 8 giờ 20 phút buổi tối )

Bài 4 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

 Buổi sáng ngày 20 tháng 11 ở lớp em. 

a) Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ vào lúc .?. giờ .?. phút và kết thúc lúc .?. giờ kém .?. phút.

b) Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài trong .?. phút.

Phương pháp: 

a, Xem đồng hồ để xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của buổi liên hoan rồi điền vào dấu hỏi chấm.

b, Mỗi khoảng cách giữa hai số liên tiếp trên đồng hồ tương ứng với 5 phút. Từ đó em xác định được thời gian của buổi liên hoan.

Trả lời: 

a) Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ vào lúc 9 giờ 25 phút và kết thúc lúc 10 giờ kém 5 phút.

b) Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài trong 30 phút.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 30, 31 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 30; bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 16. Bài toán giải bằng hai bước tính. Bài 2 Anh Minh đã lát được 27 viên gạch, Bác Dũng lát được nhiều hơn anh Minh 14 viên gạch. Hỏi cả hai người lát được bao nhiêu viên gạch?

 • Giải Toán 3 trang 32 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 17. Làm quen với biểu thức. Bài 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu. 26 + 35 = 61

 • Giải Toán 3 trang 33 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 33 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 18. Tính giá trị của biểu thức. Bài 2 Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

 • Giải Toán 3 trang 34 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 34 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 19. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo). Bài 2 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 70 – 15 + 35 = 90

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác