Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2, 3 trang 26; bài 1, 2 trang 27 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 14. Xếp hình. Bài 2 Chọn các hình nào ở bài 1 để ghép lại thành các hình tứ giác sau?

Bài 1 trang 26 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát các hình phẳng và hình khối dưới đây.

a, Kể tên các hình phẳng.

b, Kể tên các hình khối.

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức đã học về hình khối, hình phẳng để xác định các hình khối, các hình phẳng.

Trả lời: 

a) Các hình phẳng là: hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. 

b) Các hình khối là: hình lập phương, hình cầu, hình hộp chữ nhật, hình trụ.

Bài 2 trang 26 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn các hình nào ở bài 1 để ghép lại thành các hình tứ giác sau?

Phương pháp: 

Em chọn các hình ở bài 1 để ghép thành hình mới theo yêu cầu của đề bài.

Trả lời: 

a) Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 

b) Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

Bài 3 trang 26 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Xếp hình

Phương pháp: 

Học sinh tự xếp các hình để tạo thành bức tranh theo mẫu.

Bài 1 trang 27 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi mảnh giấy (A, B, C, D) là của ô trống nào trong hình dưới đây?

Phương pháp:

Quan sát hình ảnh rồi lựa chọn các mảnh giấy thích hợp với ô trống.

Trả lời: 

- Mảnh giấy A là của ô trống thứ 3 từ trái sang phải. 

- Mảnh giấy B là của ô trống thứ 4 từ trái sang phải. 

- Mảnh giấy C là của ô trống thứ nhất từ trái sang phải.

- Mảnh giấy D là của ô trống thứ 2 từ trái sang phải. 

Bài 2 trang 27 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình thứ năm có bao nhiêu khối lập phương ?

Phương pháp: 

Đếm số khối lập phương ở mỗi hình để tìm quy luật.

Từ đó ta tìm được số khối lập phương ở hình thứ năm.

Trả lời: 

Hình thứ nhất có 1 khối lập phương.

Hình thứ hai có: 

1 + 2 = 3 (khối lập phương)

Hình thứ ba có: 

1 + 2 + 3 = 6 (khối lập phương)

Hình thứ tư có: 

1 + 2 + 3 + 4 = 10 (khối lập phương)

Hình thứ năm có: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 (khối lập phương)

Vậy hình thứ năm có 15 khối lập phương.

Thử thách trang 27 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cần bao nhiêu khối lập phương để xếp hình tường rào dưới đây?

Phương pháp: 

Quan sát tranh và đếm số khối lập phương cần để xếp hình tường rào.

Trả lời: 

Cần 68 khối lập phương để xếp hình tường rào. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 28, 29 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 28; bài 1, 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 15. Xem đồng hồ. Bài 3 Vào buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

 • Giải Toán 3 trang 30, 31 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 30; bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 16. Bài toán giải bằng hai bước tính. Bài 2 Anh Minh đã lát được 27 viên gạch, Bác Dũng lát được nhiều hơn anh Minh 14 viên gạch. Hỏi cả hai người lát được bao nhiêu viên gạch?

 • Giải Toán 3 trang 32 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 17. Làm quen với biểu thức. Bài 1 Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu. 26 + 35 = 61

 • Giải Toán 3 trang 33 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 33 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 18. Tính giá trị của biểu thức. Bài 2 Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác