Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 25 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 13. Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương. Bài 1 Để làm mô hình khối lập phương như hình bên, em cần: .?. que tính, .?. viên đất nặn.

Bài 1 trang 25 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nhận biết đỉnh, cạnh, mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Phương pháp: 

Học sinh nhận biết các đỉnh, cạnh, mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 

Bài 1 trang 25 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Để làm mô hình khối lập phương như hình bên, em cần: .?. que tính, .?. viên đất nặn. 

Phương pháp:

Dựa vào số cạnh và số đỉnh của khối lập phương để tìm số que tính, số viên đất nặn phù hợp.

Trả lời: 

Để làm mô hình khối lập phương như hình bên, em cần 12 que tính, 8 viên đất nặn. 

Bài 2 trang 25 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ba khối gỗ có vết là các hình trên cát (xem hình).

Tìm vết của mỗi khối gỗ.

Trả lời:

- Hình lập phương có vết trên cát là hình vuông;

- Hình hộp chữ nhật có vết trên cát là hình chữ nhật; 

- Hình trụ có vết trên cát là hình tròn. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác