Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1 trang 23; bài 1, 2 trang 24 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 12. Hình tam giác. Hình tứ giác. Bài 2 Hình thay vào ..?.. có mấy cạnh? Hình đó màu gì?

Bài 1 trang 23 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nói theo mẫu.

Phương pháp: 

Quan sát mẫu rồi đọc tên các hình, các đỉnh và các cạnh của hình đó.

Trả lời: 

+) Hình chữ nhật ABCD có: 

4 đỉnh A, B, C, D.

4 cạnh AB, BC, CD, DA.

+) Hình tứ giác LMNO có: 

4 đỉnh L, M, N,O.

4 cạnh OL, LM, MN, NO.

+) Hình tam giác TUV có: 

3 đỉnh T, U, V.

3 cạnh TU, UV, VT.

Bài 1 trang 24 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Hình thay vào .?. màu gì?

b) Hình thay vào .?. có mấy cạnh? 

Phương pháp: 

a, Quan sát hình ảnh ta thấy các hình sắp xếp theo thứ tự: Màu xanh, màu cam, màu tím rồi lại lặp lại như vậy. Từ đó em màu phù hợp cho hình còn thiếu.

b, Thực hiện tương tự câu a.

Trả lời:

a) Hình thay vào dấu hỏi chấm là hình tứ giác màu vàng.

b) Hình thay vào dấu hỏi chấm là hình tam giác.

Bài 2 trang 24 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình thay vào ..?.. có mấy cạnh? Hình đó màu gì?

Phương pháp: 

Quan sát tranh ta thấy số cạnh và màu sắc của hình ở hàng trên và hàng dưới giống nhau. Từ đó em trả lời câu hỏi.

Trả lời: 

Hình thay vào dấu hỏi chấm có 4 cạnh, hình tứ giác đó màu xanh da trời. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 25 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 25 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 13. Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương. Bài 1 Để làm mô hình khối lập phương như hình bên, em cần: .?. que tính, .?. viên đất nặn.

 • Giải Toán 3 trang 26, 27 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 26; bài 1, 2 trang 27 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 14. Xếp hình. Bài 2 Chọn các hình nào ở bài 1 để ghép lại thành các hình tứ giác sau?

 • Giải Toán 3 trang 28, 29 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 28; bài 1, 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 15. Xem đồng hồ. Bài 3 Vào buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

 • Giải Toán 3 trang 30, 31 - Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1 trang 30; bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 16. Bài toán giải bằng hai bước tính. Bài 2 Anh Minh đã lát được 27 viên gạch, Bác Dũng lát được nhiều hơn anh Minh 14 viên gạch. Hỏi cả hai người lát được bao nhiêu viên gạch?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác