Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1 trang 21; bài 1, 2, 3, 4 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 11. Mi-li-mét. Thay ..?.. bằng mm, cm, dm hay m? a, Chiếc bút chì dài khoảng 15 ..?..

Bài 1 trang 21 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát các mảnh giấy.

Phương pháp: 

a, Các em lấy thước thẳng đo độ dài từng mảnh giấy rồi điền kết quả vào dấu chấm hỏi

b, Sau khi đo được độ dài 3 mảnh giấy chúng ta cộng ba độ dài đó với nhau sau khi có kết quả ta đổi ra đơn vị cm

Trả lời: 

a, Mảnh giấy màu xanh dài 10 mm.

Mảnh giấy màu vàng dài 35 mm.

Mảnh giấy màu đỏ dài 55 mm.

b, Tổng độ dài ba mảnh giấy là:

10 mm + 35 mm + 55 mm = 100 mm hay 10 cm

Bài 1 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số ?

a) 1 cm = ..... mm                                b) 30 mm = .... cm

    5 cm = ..... mm                                80 mm = ...... cm

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức 1 cm = 10 mm, 10mm = 1 cm để điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Trả lời: 

a) 1 cm = 10 mm                           b) 30 mm = 3 cm

    5 cm = 50 mm                               80 mm = 8 cm

Bài 2 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) 3 mm + ? mm = 1 cm

b) 16 mm + ? mm = 3 cm

Phương pháp:

Bước 1 : Đổi 1cm = 10 mm, 3cm = 30 mm

Bước 2 : Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Bước 3: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm

Trả lời:

a) Đổi: 1 cm = 10 mm

3 mm + ? mm = 10 mm

10 mm – 3 mm = 7 mm

Số cần điền vào dấu ? là 7.

b) Đổi: 3 cm = 30 mm

16 mm + ? mm = 30 mm

30 mm – 16 mm = 14 mm

Số cần điền vào dấu ? là 14.

Bài 3 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thay ..?.. bằng  mm, cm, dm hay m?

a, Chiếc bút chì dài khoảng 15 ..?..

b, Cột đèn đường cao khoảng 8 ..?..

c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5 ...?..

d, Gang tay cô giáo em dài  khoảng 2 ...?..

Trả lời:

a) Chiếc bút chì dài khoảng 15 cm.

b) Cột đèn đường cao khoảng 8 m.

c) Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5 mm.

d) Gang tay cô giáo em dài khoảng 2 dm.

Bài 4 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chiều dài con kiến này lớn hớn, bé hơn hay bằng 1 cm ?

Em ước lượng rồi đo để kiểm tra.

Phương pháp:

Bước 1: Quan sát hình ảnh sau đó ước lượng chiều dài con kiến.

Bước 2: Đo chiều dài con kiến để kiểm tra ước lượng có đúng không.

Trả lời:

Ước lượng: Chiều dài của con kiến bằng 1cm.

Học sinh tự đo.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác