Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 19; bài 6, 7, 8 trang 20 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 10. Em làm được những gì. Bài 1 Câu nào đúng, câu nào sai? a, 467 gồm 4 trăm, 6 chục và 7 đơn vị.

Bài 1 trang 19 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai?

a, 467 gồm 4 trăm, 6 chục và 7 đơn vị.

b, 599 là số liền trước của 600.

c, 835, 583, 358, 385 là các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp:

a) Xác định các số trăm, số chục, số đơn vị rồi kết luận.

b) Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

c) So sánh các số có ba chữ số rồi kết luận.

Trả lời:

a) Đúng.

b) Đúng. 

c) Sai. 

Bài 2 trang 19 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

Phương pháp:

a, Tính nhẩm dựa vào bảng cộng trừ qua 10 trong phạm vi 20.

b, Tách các số thành số tròn chục rồi tính nhẩm.

c, Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Trả lời:

a, 7 + 9 = 16

   12 – 5 = 7

   18 – 9 = 9

b, 20 + 38 = 58

   54 – 20 = 34

   49 – 40 = 9

c, 900 – 500 + 200 = 400 + 200

                             = 600

520 + 70 – 90 = 590 – 90

                      = 500

280 – 60 – 220 = 220 – 220

                        = 0

Bài 3 trang 19 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a, 185 + 362                      b, 917 – 530                      c, 29 + 305

Phương pháp:

Bước 1 : Đặt phép tính theo cột dọc các số ở cùng hàng đặt thẳng hàng với nhau.

Bước 2 : Tính từ phải qua trái.

Trả lời:

Bài 4 trang 19 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) ..?.. - 51 = 43                  b) 207 - ..?.. = 84               c) 559 + ..?.. = 760

Phương pháp:

a, Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

b, Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

c, Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Trả lời:

a, .?. – 51 = 43

    43 + 51 = 94 

b, 207 - .?. = 84

   207 – 84 = 123 

c, 559 + .?. = 760

   760 – 559 = 201

Bài 5 trang 19 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp:

a, Để tìm tổng số con gà và con vịt ta lấy số con gà cộng với số con vịt.

b, Để tìm số vịt hơn số gà bao nhiêu con ta lấy số con vịt trừ đi số con gà.

Trả lời:

a)

Tổng số gà và vịt là: 

61 + 97 = 158 (con)

b)   

Vịt nhiều hơn gà số con là: 

97 – 61 = 36 (con)

Đáp số: a) 158 con; b) 36 con

Bài 6 trang 20 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

6 × 5 .?. 5 × 6

20 : 2 .?. 20 : 5

5 × 4 .?. 5 × 7

1 × 2 .?. 1 × 5

Phương pháp:

Thực hiện tính kết quả ở hai vế rồi điền dấu thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Trả lời:

6 × 5 = 5 × 6

20 : 2 > 20 : 5

5 × 4 < 5 × 7

1 × 2 < 1 × 5

Bài 7 trang 20 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát hình vẽ, viết một phép tính nhân và một phép chia.

Phương pháp: 

Đếm số hình tròn ở mỗi cột và số cột có trong hình rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp.

Trả lời: 

Quan sát hình vẽ ta thấy các hình tròn được chia đều vào 10 cột, mỗi cột có 2 hình tròn, vậy ta có phép tính:

         2 x 10 = 20

         20 : 2 = 10 (hoặc 20 : 10 = 2)

Bài 8 trang 20 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng.?. con gà.                            

Đếm: có .?. con gà.

Phương pháp: 

Bước 1: Quan sát hình ảnh em thấy có 5 nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 con gà như vậy để ước lượng số con gà ta lấy 5 nhân 10.

Bước 2: Đếm số con gà có trong bức ảnh.

Trả lời: 

Quan sát hình vẽ em thấy: Có 5 nhóm gà, mỗi nhóm có khoảng 10 con. 

Có khoảng: 10 × 5 = 50 (con gà)

Ước lượng: Có khoảng 50 con gà. 

Đếm: Có 47 con gà.

Bài Vui học trang 20 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Mỗi xe chở 2 chú vịt. Để chở cùng lúc hết các chú vịt ở hình bên cần ..?.. chiếc xe.

Phương pháp:

Bước 1 : Đếm số chú vịt có trong hình.

Bước 2: Để tính số xe cần để chở hết chú vịt ta lấy tổng số vịt chia cho 2.

Trả lời:

Có 12 chú vịt.

Số chiếc xe cần để chở hết số vịt trên là: 

12 : 2 = 6 (chiếc) 

Đáp số: 6 chiếc xe

Bài Thử thách trang 20 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Có mấy cách để đi từ nhà An đến nhà bà?

Phương pháp: 

Ta thấy từ nhà An đến điểm ở giữa có 2 cách đi. Từ điểm ở giữa đến nhà bà có 3 cách đi.

Do đó để tìm số cách đi từ nhà An đến nhà bà ta lấy 2 nhân 3.

Trả lời:

Các đường để từ nhà An đến nhà bà là: 

+ Đi đường số 1 và đường số 3

+ Đi đường số 1 và đường số 4

+ Đi đường số 1 và đường số 5

+ Đi đường số 2 và đường số 3

+ Đi đường số 2 và đường số 4

+ Đi đường số 2 và đường số 5

Vậy có 6 cách để đi từ nhà An đến nhà bà

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác