Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1, 2 trang 18 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 9. Tìm số bị chia, tìm số chia. Bài 1 Tìm số bị chia a) ..?.. : 8 = 2

Bài 1 trang 18 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số bị chia

a) ..?.. : 8 = 2

b) ..?.. : 9 = 5

Phương pháp:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Trả lời:

a,    ..?.. : 8 = 2

      2 x 8 = 16

b, ..?.. : 9 = 5

     5 x 9 = 45

Bài 2 trang 18 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm số chia.

a) 18 : .?. = 2

b) 25 : .?. = 5

Phương pháp:

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Trả lời:

a, 18 : .?. = 2

    18 : 2 = 9

b, 25 : .?. = 5

    25 : 5 = 5

Bài luyện tập 1 trang 18 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Các bạn học sinh xếp thành hàng.

Phương pháp:

- Muốn tìm số hàng ta lấy số bạn có tất cả chia cho số bạn mỗi hàng.

- Muốn tìm số bạn mỗi hàng ta lấy số bạn có tất cả chia cho số hàng.

- Muốn tìm số bạn có tất cả ta lấy số bạn mỗi hàng nhân với số hàng.

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác