Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 1. Ôn tập và bổ sung

Giải bài 1 trang 17 SGK Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 8. Tìm thừa số. Bài 1 Tìm thừa số chưa biết: Mẫu: .?. x 5 = 40

Bài 1 trang 17 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

 Tìm thừa số chưa biết:

Mẫu: 

.?. x 5 = 40                      a) .?. x 2 = 20

40 : 5 = 8                         b) 2 x .?. = 18

                                        c) 5 x .?. = 20

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Trả lời:

a, ..?.. x 2 = 20

    20 : 2 = 10

b, 2 x ..?.. = 18

   18 : 2 = 9

c, 5 x ..?.. = 20

   20 : 5 = 4

Bài luyện tập 1 trang 17 SGK Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Số bánh có tất cả = Số bánh trong mỗi hộp x Số hộp đựng bánh

Số hộp đựng bánh = Số bánh có tất cả : Số bánh trong mỗi hộp

Số bánh trong mỗi hộp = Số bánh có tất cả : Số hộp đựng bánh

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác