Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 14 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng trừ nhân chia số thập phân Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 4.4: Tìm x, biết...

Câu 4.4 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

\(\left| {x - 1} \right| + \left| {x - 4} \right| = 3x\).

Giải

Xét x < 1. Ta có 1 - x + 4 - x = 3x nên x = 1 (loại)

Xét 1 ≤ x ≤ 4. Ta có x - 1 + 4 - x = 3x nên x = 1.

Xét x > 4. Ta có x - 1 + x - 4 = 3x nên x = -5 (loại).

Vậy x = 1.

Câu 4.5 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

\(\left| {x + 1} \right| + \left| {x + 4} \right| = 3x.\)

Giải

Với \(\left| {x + 1} \right| \ge 0,\left| {x + 4} \right| \ge 0\) với mọi x nên 3x ≥ 0 hay x ≥ 0.

Với x ≥ 0 ta có x + 1 + x + 4 = 3x nên x = 5.

Vậy x = 5.

Câu 4.6 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

\(\left| {x\left( {x - 4} \right)} \right| = x\).

Giải

Vì vế trái \(\left| {x\left( {x - 4} \right)} \right| \ge 0\) với mọi x nên vế phải x ≥ 0.

Ta có: \(x\left| {x - 4} \right| = x\) (vì x ≥ 0).

Nếu x = 0 thì \(0\left| {0 - 4} \right| = 0\) (đúng)

Nếu x ≠ 0 thì ta có 

\(\left| {x - 4} \right| = 1 \Leftrightarrow x - 4 = \pm 1 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 5 \hfill \cr
x = 3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy x = 0, x = 5, x = 3

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác