Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Giải SGK Toán 7 trang 102 tập 2 Kết nối tri thức - Bài tập cuối chương 10 Một số hình khối trong thực tiễn. Bài 10.25 Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?

Bài 10.20 trang 102 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Người ta làm một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa với chiều dài 20 cm, chiều rộng 14 cm và chiều cao 15 cm.

a) Tích thể tích của cái hộp.

b) Tính diện tích bìa dùng để làm cái hộp.

Lời giải: 

a)

Thể tích của hộp là :

\(20.14.15 = 4200\left( {c{m^3}} \right)\)

b)

Diện tích bìa để làm hộp bằng diện tích xung quanh + diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật.

Diện tích bìa dùng làm hộp là:

\(2.\left( {14 + 20} \right).15 + 2.20.14 = 1580\left( {c{m^2}} \right)\) 

Bài 10.21 trang 102 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lăng trụ trong hình 10.43.

Lời giải: 

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là : \(2.\left( {4 + 9} \right).9 = 234\)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: \(234 + 2.9.4 = 306\)

Thể tích hình hộp chữ nhật là: \(9.4.9 = 324\)

Diện tích xung quanh hình lăng trụ là :\(\left( {5 + 12 + 13} \right).20 = 600\)

Diện tích toàn phần hình lăng trụ là:\(600 + 2.\dfrac{1}{2}.5.12 = 660\)

Thể tích hình lăng trụ là: \(\left( {\dfrac{1}{2}.5.12} \right).20 = 600\) 

Bài 10.22 trang 102 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Người ta xếp một số viên gạch dạng hình hộp chữ nhật tạo thành một khối hình lập phương cạnh 20 cm như hình 10.44.

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối hình lập phương.

b) Tìm kích thước mỗi viên gạch.

Lời giải: 

a)

Diện tích xung quanh khối gạch hình lập phương là :

 4 . 20= 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gạch hình lập phương là: 

\({6.20^2} = 2400\left( {c{m^2}} \right)\)

b) 

Theo hình vẽ ta ta có:

Chiều rộng của viên gạch hình hộp chữ nhật bằng \(\dfrac{1}{2}\) cạnh hình lập phương

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là: 20 : 2=10 (cm)                 

Chiều cao của viên gạch bằng \(\dfrac{1}{4}\) cạnh hình lập phương 

Chiều cao của viên gạch là:20 : 4 = 5 (cm)

Vậy mỗi viên gạch có kích thước là: chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm 

Bài 10.23 trang 102 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m , chiều rộng 4 m và chiều cao 3 m. Người ta muốn lăn sơn tường và trần nhà . Hỏi diện tích cần lăn sơn bao nhiêu mét vuông, biết rằng  tổng diện tích các cửa bằng 5,8 m?

Lời giải: 

Diện tích xung quanh căn phòng đó là :\(2\left( {5 + 4} \right).3 = 21\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích trần nhà là : \(5.4 = 20\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích cần lăn sơn là:\(\left( {21 + 20} \right) - 5,8 = 35,3\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 10.24 trang 102 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm. 

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó 

b) Người ta cho vào bể một hòn đá trang trí chìm hẳn trong nước thì mực nước của bể dâng lên thành 37,5 cm. Tính thể tích hòn đá.

Lời giải: 

a)

Diện tích kính dùng để làm bể cá đó là:

\(2.\left( {80 + 50} \right).45 + 80.50 = 15700\left( {c{m^2}} \right)\)

b) 

Chiều cao tăng thêm của mực nước là : 

\(37,5 - 35 = 2,5\left( {cm} \right)\)

Thể tích lượng nước dâng lên sau khi ném hòn đá vào sẽ bằng với thể tích của hòn đá

Thể tích của hòn đá là :\(4000.2,5 = 10000\left( {c{m^3}} \right)\) 

Bài 10.25 trang 102 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?

Lời giải: 

Thể tích của một viên đá là :\(2.2.2 = 8\left( {c{m^3}} \right)\)

Tổng thể tích của 5 viên đá là :\(8.5 = 40\left( {c{m^3}} \right)\)

Thể tích của 5 viên đá sẽ bằng thể tích lượng nước dâng lên sau khi cho đá vào

Do đó, lượng nước tràn ra sẽ là \(40c{m^3}\) nước.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác