Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Giải SGK Toán 7 trang 101 tập 2 Kết nối tri thức - Bài Luyện tập. Bài 10.17 Viết tên đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 10.40

Bài 10.17 trang 101 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Viết tên đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 10.40

Lời giải: 

Ta có:

+ 8 đỉnh : M, N, P, Q, M', N', P', Q'.

+ 12 cạnh : MN, MQ, NP, PQ, M'N', M'Q', N'P', P'Q', MM', NN', PP', QQ'.

+ 4 mặt bên : MNN'M', NPP'N', PQQ'P', MQQ'M'.

+ 2 mặt đáy : MNPQ, M'NP'Q'.

Bài 10.18 trang 101 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình 10.41

a) Tính thể tích cái bánh.

b) Nếu phải làm một chiếc hộp vừa khít cái bánh này thì diện tích vật liệu cần dùng là bao nhiêu (coi mép dán không đáng kể ).

Lời giải: 

a)

Thể tích của cái bánh là thể tích của hình lăng trụ tam giác, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 6cm và 8 cm.

Thể tích hình lăng trụ là:

\(V = \left( {\frac{1}{2}.6.8} \right).3 = 72\left( {c{m^3}} \right)\)

b)

Diện tích vật liệu cần dùng là tổng diện tích xung quanh hình lăng trụ + diện tích hai mặt đáy.

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tam giác là:

\({S_{xq}}\) = Cđáy.h = (6 + 8 + 10).3 = 72 (cm2)

Diện tích vật liệu cần dùng là:

\(S_{xq} + 2S_{đáy} = 72 + 2.\frac{1}{2}.6.8 = 120\left( {c{m^2}} \right)\) 

Bài 10.19 trang 101 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài 20m , sâu 1,5 m, bề mặt có chiều rộng 1,8 m và đáy mương rộng 1,2 m. Tính thể tích đất phải đào lên.

Lời giải: 

Diện tích mặt đáy ABCD là :

Sđáy = \(\frac{{\left( {1,8 + 1,2} \right).1,5}}{2} = 2,25\left( {{m^2}} \right)\)

Thể tích đất phải đào lên (thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD. A'B'C'D') :

\(2,25.20 = 45\left( {{m^3}} \right)\) 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác