Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG IX. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT - TOÁN 7 CTST

Giải bài tập trang 89 Bài 1 Làm quen với biến cố ngẫu nhiên sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo. Một hộp 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc hai bút từ hộp.

Bài 1 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Tung một đồng xu hai lần. Hỏi trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra ? Biết rằng hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp

A: '' Lần tung thứ hai xuất hiện mặt sấp''

B: " Xuất hiện hai mặt giống nhau trong hai lần tung''

C: " Có ít nhất một lần tung xuất hiện mặt ngửa”

Lời giải:

Biến cố A là biến cố chắc chắn xảy ra vì hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp

Biến cố B là biến cố chắc chắn xảy ra vì 2 lần đều xuất hiện mặt sấp giống nhau .

Biến cố C là biến cố không thể vì cả 2 lần đều xuất hiện mặt sấp nên không thể ra mặt ngửa

Bài 2 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Bạn Minh quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên và quan sát xem khi dừng thì nó chỉ vào ô nào. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên.

A: "Kim chỉ vào ô ghi số không nhỏ hơn 1''.

B: ''Kim chỉ vào ô có màu trắng''.

C: ''Kim chỉ vào ô có màu tím''.

D: "Kim chỉ vào ô ghi số lớn hơn 6''.

Lời giải: 

Biến cố A là biến cố chắc chắn do các số luôn lớn hơn hoặc bằng 1

Biến cố B và C biến cố ngẫu nhiên vì vòng quay có thể dừng ở 3 màu tím, đỏ hoặc trắng

Biến cố D là biến cố không thể vì số lớn nhất trong vòng quay là 6 

Bài 3 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Một hộp 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc hai bút từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên

A: "Lấy được 2 chiếc bút mực''

B: ''Lấy được 2 chiếc bút chì''

C: ''Có ít nhất 1 chiếc bút mực trong hai bút được lấy ra ''

D: ''Có ít nhất 1 chiếc bút chì trong hai bút được lấy ra ''

Lời giải:

A là biến cố ngẫu nhiên vì có thể lấy được 2 bút mực hoặc 1 bút mực và 1 bút chì

B là biến cố không thể vì trong hộp chỉ có 1 chiếc bút chì

C là biến cố chắc chắn vì ta trong 2 chiếc bút lấy ra luôn có 1 đến 2 chiếc bút mực

D là biến cố ngẫu nhiên vì có thể ta sẽ lấy được 1 chiếc bút chì nhưng cũng có thể không lấy được bút chì nào.

Bài 4 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Một hộp có 1 quả bóng màu xanh, 1 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu vàng, xem màu, trả lại hộp rồi lại lấy ra ngẫu nhiên một quả nữa. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.

A: ''Quả bóng lấy ra lần thứ hai có màu đỏ''.

B: ''Quả bóng lấy ra lần thứ hai giống quả bóng đã lấy ra lần đầu''.

C: ''Quả bóng lấy ra lần đầu tiên có màu hồng''.

D: ''Có ít nhất 1 lần lấy được quả bóng màu xanh ''.

Lời giải:

A là biến cố ngẫu nhiên vì có thể lần lấy thứ 2 sẽ là quả bóng màu xanh, đỏ hoặc vàng

B là biến cố ngẫu nhiên vì có thể lần thứ 2 sẽ lấy được quả giống màu thứ nhất hoặc khác màu

C là biến cố không thể vì trong hộp không có bóng màu hồng

D là biến cố ngẫu nhiên vì trong 2 lần lấy có thể chỉ lấy được các màu đỏ và vàng thay vì màu xanh 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94 SGK Toán 7 tập 2 - CTST

    Giải bài tập trang 93, 94 Bài 2 Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo. Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại, trong đó chỉ có một thẻ đánh dấu là Thẻ may mắn.

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - CTST

    Giải bài tập trang 96 Bài tập cuối chương 9 Một số yếu tố xác suất sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo. Bài 1 Trên giá sách có 3 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa. An chọn ngẫu nhiên 2 quyển từ giá sách.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác