Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Giải SGK Toán 7 trang 90, 91 tập 2 Kết nối tri thức - Bài 36 Hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Bài 10.4 Một xe đông lạnh có thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lòng thùng hàng dài 5,6 m, rộng 2 m, cao 2 m. Tính thể tích lòng của thùng hàng.

Bài 10.1 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ trong Hình 10.11?

Lời giải: 

-Số hình lập phương nhìn thấy là 6

-Số hình lập phương bị che đi là 3

Vậy có tất cả 9 hình lập phương nhỏ.

Bài 10.2 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Gọi tên các đỉnh, cạnh, đường chéo, mặt của hình hộp chữ nhật trong Hình 10.12.

Lời giải: 

+ 8 đỉnh : A, B, C, D, E, F, G, H.

+ 12 cạnh : AB, AD, DC, BC, EF, EH, FG, GH, AE, BF, CG, DH.

+ 4 đường chéo : AG, CE, BH, DF.

+ 8 mặt: ABFE, DCGH, BCGF, ADHE, ABCD, EFGH.

Bài 10.3 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Vẽ lên một miếng bìa hình khai triển của hình hộp chữ nhật (tương tự hình bên) với kích thước tùy chọn. Cắt rời hình đã vẽ rồi gấp theo đường màu cam để được một hình hộp chữ nhật.

Lời giải: 

Cắt và gấp theo đường màu cam.

Bài 10.4 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Một xe đông lạnh có thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lòng thùng hàng dài 5,6 m, rộng 2 m, cao 2 m. Tính thể tích lòng của thùng hàng.

Lời giải: 

Thể tích của lòng thùng hàng là :

\(5,6.2.2 = 22,4\left( {{m^3}} \right)\)

Bài 10.5 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Một hộp sữa tươi có dạng hình hộp chữ nhật với dung tích 1 lít, chiều cao 20 cm, chiều dài 10 cm

a) Tính chiều rộng của hộp sữa.

b) Tính diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa ? ( coi như phần mép hộp không đáng kể).

Lời giải: 

Đổi : 1 lít = 1 \(d{m^3}\) = 1000 \(c{m^3}\)

a)

Chiều rộng của hộp sữa là:

1000: (20 . 10) = 1000 : 200= 5 (cm)

b)

Diện tích vật liệu dùng để làm vỏ hộp sữa là diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy của hình hộp.

Diện tích xung quanh của hộp sữa là:

\(\left( {10 + 5} \right).2.20 = 600\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích của hai mặt đáy là: 

\(2.10.5 = 100\left( {c{m^2}} \right)\)

Vậy diện tích vật liệu cần dùng là:

\(600 + 100 = 700\left( {c{m^2}} \right)\)

Bài 10.6 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 2

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước của bể dâng cao 0,8 m

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Lời giải: 

a) 

Thể tích nước đổ vào:

\(120.20 = 2400\left( l \right) = 2,4\left( {{m^3}} \right)\)

Chiều rộng của bể nước:

\(2,4:\left( {2.0,8} \right) = 1,5\left( m \right)\)

b) 

Thể tích của bể nước:

\(2400 + \left( {60.20} \right) = 3600\left( l \right) = 3,6\left( {{m^3}} \right)\)

Chiều cao của bể nước:

\(h = \frac{V}{{a.b}} = \frac{{3,6}}{{2.1,5}} = 1,2\left( m \right)\) 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác