Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán 7 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG IX. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT - TOÁN 7 CTST

Giải bài tập trang 93, 94 Bài 2 Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo. Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại, trong đó chỉ có một thẻ đánh dấu là Thẻ may mắn.

Bài 1 trang 93 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Một tấm bìa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau như Hình 1. Bạn Minh đặt tấm bìa nằm thẳng trên bàn, quay mũi tên ở tâm và quan sát xem khi dừng lại thì mũi tên chỉ vào ô nào 

 

Hãy so sánh xác suất xảy ra của các biến cố sau:

A:''Mũi tên chỉ vào ô có màu đỏ''

B:''Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3''

C:''Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 2''

Lời giải: 

Trong tấm bia ta thấy có 2 trong 6 ô là màu đỏ nên xác suất quay ra ô màu đỏ là \(\frac{2}{6} = \frac{1}{3}\)

Trong tấm bia ta thấy chỉ có 1 ô số 3 nên xác suất quay ra ô số 3 là \(\frac{1}{6}\)

Trong 6 ô ta thấy có 4 ô lớn hơn 2 nên xác suất quay ra ô ghi số lớn hơn 2 là \(\frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

Vậy xác suất của biến cố B là thấp nhất và xác suất biến cố C là cao nhất

Bài 2 trang 93 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại, trong đó chỉ có một thẻ đánh dấu là Thẻ may mắn. Bình lấy ra ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác suất biến cố thẻ lấy ra là thẻ may mắn.

Lời giải: 

Xác suất của Bình khi lấy 1 tấm thẻ là \(\frac{1}{{100}}\)

Xác suất của Minh khi lấy 10 tấm thẻ là \(\frac{{10}}{{100}} = \frac{1}{{10}}\)

Vì \(\frac{1}{{100}} < \frac{1}{{10}}\)nên xác suất lấy được thẻ may mắn của Minh cao hơn của Bình 

Bài 3 trang 94 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau

a) A:''Gieo được mặt có số chấm bằng 4''

b) B:''Gieo được mặt có số chấm chia hết cho 5''

c) C:''Gieo được mặt có số chấm là tròn chục''

Lời giải:

a) Biến cố A : vì trong xúc xắc có 1 mặt có 4 chấm trên tổng 6 mặt nên xắc suất gieo ra mặt 4 chấm là \(\dfrac{1}{6}\)

b) Biến cố B : vì trong các mặt chỉ có 5 chấm là chia hết cho 5 nên xác suất gieo ra mặt 5 chấm là là \(\dfrac{1}{6}\)

c) Biến cố C : vì số chấm trong mỗi mặt của xúc xắc là từ 1 đến 6 chấm nên biến cố C là biến cố không thể. Do đó, xác suất xảy ra biến cố C là 0.

Bài 4 trang 94 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn. Biết mỗi bạn đều cùng có khả năng được chọn. Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam.

Lời giải:

Vì trong 5 bạn có 1 bạn trai nên xác suất của biến cố bạn được chọn là nam là \(\dfrac{1}{{1 + 5}} = \dfrac{1}{6}\)

Bài 5 trang 94 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2

Lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trong 5 ngày đầu tháng 9/2021 của một hộ gia đình được cho ở biểu đồ sau. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong 5 ngày đó. Hãy tính xác suất của biến cố: ''Hộ gia đình sử dụng 10 kWh điện trong ngày được chọn''

Lời giải: 

Trong 5 ngày đầu tháng 9/2021 dựa vào biểu đồ ta thấy có duy nhất ngày 3/9 có lượng điện tiêu thụ là 10kWh . Nên chọn ngẫu nhiên 1 ngày lượng tiêu thụ điện 10kWh thì xác suất chọn được là \(\dfrac{1}{5}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - CTST

    Giải bài tập trang 96 Bài tập cuối chương 9 Một số yếu tố xác suất sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo. Bài 1 Trên giá sách có 3 quyển truyện tranh và 1 quyển sách giáo khoa. An chọn ngẫu nhiên 2 quyển từ giá sách.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác