Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Giải bài tập trang 51, 52 bài 9 tính chất ba đường cao của tam giác Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 9.1: Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau...

Câu 9.1 trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(A) Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác.

(B)  Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng nằm ngoài tam giác.

(C)  Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng trùng với một đỉnh của tam giác.

(D) Cả ba khẳng định trên đều sai.

Giải

Trực tâm của tam giác nằm trong tam giác chỉ với tam giác nhọn, nằm ngoài tam giác chỉ với tam giác tù, trùng với một đỉnh của tam giác chỉ với tam giác vuông. Chọn (D) Cả ba khẳng định trên đều sai.

Câu 9.2 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC không là tam giác cân. Khi đó trực tâm của tam giác ABC là giao điểm của:

(A) Ba đường trung tuyến;

(B) Ba đường phân giác;

(C) Ba đường trung trực;

(D) Ba đường cao.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (D) Ba đường cao.

Câu 9.3 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC có hai đường cao AH, BK cắt nhau tại điểm M. Hãy tính góc AMB biết  = 55°, \(\widehat B = 67^\circ \).

Giải

Để tính góc AMB, ta cần tính \(\widehat {{A_1}},\widehat {{B_1}}\)

Trong tam giác vuông AHB có \(\widehat {{A_1}} = 90^\circ  - \widehat {ABH} = 90^\circ  - 67^\circ  = 23^\circ \)

Trong tam giác vuông AKB có \(\widehat {{B_1}} = 90^\circ  - \widehat {BAK} = 90^\circ  - 55^\circ  = 35^\circ \)

Vậy trong tam giác AMB có 

$$\widehat {AMB} = 180^\circ  - \left( {\widehat {{A_1} + \widehat {{B_1}}}} \right) = 180^\circ  - (23^\circ  + 35^\circ ) = 122^\circ $$.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác