Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 27 bài 10 làm tròn số Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 10.1: Kết quả phép chia 17:13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là...

Câu 10.1 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả phép chia 17:13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:

(A) 1,30 ;                                                                 (B) 1,32 ;

(C) 1,3 ;                                                                   (D) 1,31.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 1,31.

Câu 10.2 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Ti-vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng:

(A) 53cm ;                                                               (B) 52cm ;

(C) 54cm ;                                                               (D) 51cm.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) 53cm.

Câu 10.3 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 21000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Giải

Số lớn nhất là 21499. Số nhỏ nhất là 20500.

Câu 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Viết phân số \({{11} \over 7}\) dưới dạng số thập phân rồi làm tròn đến:

a) hàng đơn vị ;

b) chữ số thập phân thứ nhất ;

c) chữ số thập phân thứ hai ;

d) chữ số thập phân thứ sáu.

Giải

\({{11} \over 7}\) = 1, (571428)

a) ≈ 2 ;                 b) ≈ 1,6 ;             

c) ≈ 1,57 ;            d) ≈ 1,571429

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác