Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 6. Out Tet Holiday - Tết Nguyên Đán của chúng ta

Tổng hợp bài tập Reading unit 6 có đáp án và lời giải chi tiết.

READING

How much do you know? [ Bạn biết bao nhiêu?]

1 Answer the following questions about what people in different countries do at the New Year by matching them with the countries in the box. Make a guess if you don't know.

[ Trả lời những câu hỏi sau đây về cái mà mọi người ở những quốc gia khác nhau làm vào năm mới bằng cách nối chúng với các nước trong khung. Thử đoán nếu bạn không biết]

Thailand[ Thái Lan] , the USA [ Mỹ] , Chile [ Chi-lê] , Denmark[ Đan Mạch] , Scotland [ Scotland] , Korea [ Hàn Quốc]

In which country do people...[ Ở nước nào mọi người...]


1.té nước vào người khác?
2. đập vỡ địa vào cửa nhà bạn của họ?
3. tin vào người xông đất ?
4. mặc hanbok?
5.trải qua đêm giao thừa với người đã chết?
6. chia sẻ nụ hôn lúc nửa đêm với người mà họ yêu?

Đáp án:

1.Thailand
2. Denmark
3. Scotland
4. Korea
5. Chile
6. The USA


2 Read the passages about strange New Year practices in some countries. Then decide if the statements 1 -6 are true (T) or false (F).

[ Đọc các bài đọc về những phong tục lag trong năm mới ở một số nước. Sau đó quyết định những câu 1 – 6 là đúng hay sai]

Bài dịch:

Đan Mạch - Nhiều người Đan Mạch có cách truyền thống tổ chức năm mới rất ồn ào. Họ ném những chiếc đĩa vào nhà của bạn họ. Những người có nhiều đĩa bên ngoài cửa cảm thấy rất tự hào vì họ có nhiều bạn.

Mỹ - Đó là truyền thống ở Mỹ khi chia sẻ một nụ hôn lúc nửa đêm với người mà họ yêu thương. Điều này làm cho năm mới của họ trở nên tươi đẹp. Họ tin rằng phong tục này sẽ mang lại một năm mới đầy tình yêu và sức sống.

Chi- lê - Ở Chi lê mọi người tham gia vào đám đông vào đêm giao thừa. Khi đám đông ra về, mọi người đến nghĩa địa, bày ghế ra và chờ đón năm mới với người chết.

Hàn Quốc - Việc tổ chức hầu như dành cho trẻ con. Chúng mặc hanbok, một trang phục truyền thống của Hàn Quốc, cúi chào ông bà hay người già và cầu chúc cho họ sống vui khỏe. Ngược lại, họ sẽ nhận được những lời dạy bảo và tiền.

Khi năm mới đến, .......................

1.Người Mỹ trao nhau nụ hôn lúc nửa đêm với người mà họ yêu thương.
2. Những người già Hàn Quốc cúi chào con cháu của họ.
3. Người Chi lê đến nghĩa địa để chào đón năm mới.
4. Trẻ em Hàn Quốc cúi chào 3 cái với người lớn tuổi hơn.
5. Cách tổ chức năm mới của người Đan Mạch thì yên bình.
6. Người Chi lê trao nhau nụ hôn lúc nửa đêm chúc năm mới vui vẻ.

Đáp án:

1.T                   2. F                3. T                4. F                5. F               6. F


3 Read the passages again and complete the sentences with the words given.

[ Đọc lại các bài đọc lần nữa và hoàn thành các câu với từ cho sẵn]

 Đáp án:

1.Chileans
Người Chi lê đi đến nghĩa địa vào đêm giao thừa.

2. midnight kiss
Một nụ hôn lúc nửa đêm sẽ mang đến một năm mới đầy tình yêu.

3. break
Người Đan Mạch đập vỡ địa trước cửa nhà bạn họ vào năm mới.

4. Hanbok
Trẻ em Hàn Quốc mặc Hanbok vào năm mới.

5. children
Người Hàn Quốc trao cho trẻ con lời khuyên bảo và ít tiền.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác