Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 12: Robots

Giải bài tập phần Project, Unit 12 - Tiếng Anh 6 Global Success - Kết nối tri thức trang 67. 2. Present your designs to other groups. Vote on the best robot. (Trình bày thiết kế của bạn cho các nhóm khác. Bình chọn robot tốt nhất.)

1. You are taking part in a robot design competition. Work in groups, decide what your robot is like and complete this table.

(Bạn đang tham gia một cuộc thi thiết kế robot. Làm việc theo nhóm, quyết định robot của bạn trông như thế nào và hoàn thành bảng này.)

Robot name

 

Appearance (weight, height, etc...)

 

Where it can work

 

What it can do

 

 

Lời giải:

Robot name (Tên người máy)

Funny

Appearance

(Ngoại hình)

40 centimetres, 1 kilo, colors: red, yellow, green, blue

(40cm, 1kg, màu sắc: đỏ, vàng, xanh lá, xanh lam)

Where it can work

(Nơi nó có thể làm việc)

At home, at school

(Ở nhà, ở trường)

What it can do

(Nó có thể làm gì)

Sing, dance, tell stories, do homework, communicate

(Hát, múa, kể chuyện, làm bài tập về nhà, giao tiếp)

2. Present your designs to other groups. Vote on the best robot.

(Trình bày thiết kế của bạn cho các nhóm khác. Bình chọn robot tốt nhất.)

Hello everyone, this is the drawing of my favourite robot. Its name is Funny. It is an entertainment robot. It’s 40 centimetres high and 1 kilo heavy. It has colors of grey, pink, red, yellow, green and blue. It’s lovely with big eyes and a smiling face. It can work both at home and at school. It can sing, dance and tell stories. It can also help me do my homework and talk with me.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, đây là bức vẽ về chú rô bốt mà mình yêu thích nhất. Tên của nó là Funny. Nó là một robot giải trí. Nó cao 40 cm và nặng 1 kg. Nó có các màu xám, hồng, đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Nó thật đáng yêu với đôi mắt to và khuôn mặt tươi cười. Nó có thể hoạt động cả ở nhà và ở trường. Nó có thể hát, nhảy và kể chuyện. Nó cũng có thể giúp tôi làm bài tập và nói chuyện với tôi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me