Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 1: My New School

Project Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 6 Global Success. (Thiết kế ngôi trường mơ ước của em. Nó trông như thế nào?)

1. Design your dream school. What does it look like? - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

(Thiết kế ngôi trường mơ ước của em. Nó trông như thế nào?)

Is it:

- in a town or in the country?

- a boarding school?

- an international school?

Does it have:

- a swimming pool?

- a video game room?

- a greenhouse and a farm?

Lời giải:

My dream school is in the town and it’s an international school.

(Ngôi trường mơ ước của tôi ở thị trấn và là một trường quốc tế.)

It has a swimming pool and a farm.

(Nó có hồ bơi và trang trại.)

2. Draw a picture of your dream school - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

(Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.)

Lời giải:

3. Present it to the class - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

(Trình bày trước lớp.)

Lời giải:

Hello everyone! This is the picture of my dream school. It’s an international school in town. It’s very large with over 50 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and read. It also has a farm for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

Tạm dịch:

Xin chào tất cả mọi người! Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường quốc tế trong thị trấn. Nó rất lớn với hơn 50 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và đọc sách. Nó cũng có một trang trại cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me