Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 10: Cities around the world

Giải tiếng Anh 6 iLearn Smart World, lesson 2 trang 81, 82, 83 Unit 10: Cities around the world: New Words, Listening, Conversation Skill, Grammar, Pronunciation, Practice, Speaking. c. Use adjective in Task b to talk about where you live. (Sử dụng những tính từ ở câu b để miêu tả nơi bạn sống)

New Words trang 81 - Lesson 2 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Fill in the blank with”shopping mall”, “building”, “amusuement park”. Listen and repeat.

(Điền vào chỗ trống các từ “shopping mall”, “building”, “amusuement park”. Nghe và lặp lại)


b. Circle the correct definition for the underlined word. Listen and repeat.

(Khoanh tròn vào nghĩa đúng củ từ gạch chân. Nghe và lặp lại)

c. Use adjective in Task b to talk about where you live.

(Sử dụng những tính từ ở câu b để miêu tả nơi bạn sống)

Lời giải:
a.

1. Amusuement park

2. Shopping mall

3. Buiding

b.

1 – a          2 – a          3 – b         4 – b 

c.

- My village is so peaceful.

- The building is crowed but modern

Reading trang 81 - Lesson 2 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Read the article comparing Singapore and Kuala Lumpur and write “True” or “False”

Tạm dịch bài đọc:

Mary Clark, 5 tháng 5

Gần đây tôi đã đến thăm hai thành phố rất là đẹp. Kuala Lumpur và Singapore có nhiều điều khác nhau nhưng đều là hai nơi tuyệt vời để đi chơi. Bạn sẽ làm gì khi mà chỉ có thời gian để đi thăm một nơi? Dưới đây là một vào điều có thể giúp bạn.

Có rất nhiều thứ để tham quan và tham gia ở cả hai thành phố này. Kuala Lumpur thì rộng hơn và bạn cần phải đi xa để có thể đến những nơi hấp dẫn. Cả hai đều có trung tâm thương mại nhưng Singapore thì có công viên giải trí.

Tôi nghĩ Singapore thì hiện đại hơn Kuala Lumpur ở một vài thứ. Hệ thống giao thông công cộng nhanh và thoải mái. Tàu hỏa và xe bút ở Malaysia thì có thể rất đông.

Một trong những điều thích nhất ở Đông Nam Á đó là thức ăn. Cả hai thành phố đêu có thức ăn rất ngon nhưng theo quan điểm của tôi thì ở Kuala Lumpur sẽ rẻ hơn. Bây giờ, bạn đã biết sự khác nhau rồi, vậy thì đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn?

Lời giải:

1. Singapore is very different from Kuala Lumpur                    False

(Singapore thì khác nhau rất nhiều so với Kuala Lumpur)

2. Kuala Lumpur has more shopping malls and amusement parks       False

Than Singapore.

(Kuala Lumpur có nhiều trung tâm thương mại và công viên giải trí hơn Singapore.) 

3. Public transportation in Singapore is more modern.                       True

(Giao thông công cộng ở Singapore hiện đại hơn)

4. Eating in Kuala Lumpur is cheaper                                                 True

(Ăn ở Kuala Lumpur rẻ hơn)

Grammar trang 82 - Lesson 2 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

b. Fill in the blank

(Điền vào ô trống)

c. Fill in the blanks

(Điền vào ô trống)

d. Now, compare your city with another city. Share with your partner.

(Bây giờ, so sánh thành phố của bạn với thành phố khác. Chia sẻ với bạn của mình)

Lời giải:

b.

Adjective

Comparatives

Superlatives

exciting

1. More exciting

The most exciting

old

    older

2. the oldest

cheap

3. cheaper

4. the cheapest

expensive

    More expensive

5. the most expensive

Boring

     More boring

6. the most boring

peaceful

7. more peaceful

The most peaceful

crowed

8. more crowed

The most crowed

noisy

9. noisier

10. noisest

c.

1. Tokyo is bigger than London

2. Ho Chi Minh is the most crowded city in Viet Nam

3. Janet thinks that Vienna is more peaceful than Barcelona

4. The coldest city in the world is Russia

5. Luke thinks Rio De Janeiro is more modern than Caracas.

d.

My city is quieter than Ha Noi city

My city is smaller than Hai Phong City

My city is more beautiful than Thai Binh City

Practice trang 83 - Lesson 2 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. In three, practice the conversation. Swap roles and repeat

(Thực hành đoạn hội thoại. Đổi vai và lặp lại)

b. Practice with your own ideas.

(Thực hành với ý tưởng của bạn)

Lời giải: 

A: Let’s go to Nha Trang

B: No. let’s go to Đà Lạt

C: I love cool weather. Which city is cooler?

A: Nha Trang is cooler than Đà Lạt.

C: Ok, which city is more interesting?

B: In my opinion, Đà Lạt is more interesting and more beautiful than Nha Trang

C: Why?

B: Beacause Đà Lạt has more amusuement parks and recreational activities than Nha Trang.

C: What about food?

A: Nha Trang is famous for seafood and eating here is also diverse.

C: Nha Trang sound great.

Speaking trang 83 - Lesson 2 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. You won a free vacation for three people. You can go to New York city or Bali. Work in group. Student A and student B. Student C ask question to find out more two places.

(Bạn chiến thắng một kì nghỉ miễn phí cho 3 người. Bạn có thể đi New York hoặc Bali. Làm việc theo nhóm. Học sinh A và B. Học sinh C hỏi câu hỏi để tìm thông tin về 2 nơi này)

b. Compare the two places then decide where to go.

(So sánh hai nơi sau đó quyết định xem sẽ đi đâu)

Lời giải:

a. 

C: Which city is cooler?

A: I think Bali is cooler than NewYork

C: How about food?

B: Hmm In my opinion, New York is more delicious but it also more expensive

C: Which city is more attractive?

B: Absolutely New York. It has more amusuement parks and recreational activities

A: But Bali has more places to go than New York.

b.

We are going to New York city because it is a big city. It also has more amusuement parks and recreational activities. Eating in New York is more diverse and have more choices.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác