Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 47 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 15 bài 6 phép trừ và phép chia Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 83: Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 72. Biết rằng thương là 3 và số dư bằng 8. Tìm số bị chia và số chia...

Câu 83 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 72. Biết rằng thương là 3 và số dư bằng 8. Tìm số bị chia và số chia.

Giải

Theo đề bài ra ta có sơ đồ : 

Số chia là: (72 - 8) : 4 = 16

Số bị chia là: 72 – 16 = 56

 


Câu 84 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 3 thì thương là 15.

Giải

Gọi m là số dư của phép chia.

Số tự nhiên a có dạng: a = 3 . 15 + m (với 0 ≤ m <3)

Với m = 0 ta có: a = 3.15 = 45

Với m = 1 ta có: a = 3.15 + 1 = 46

Với m = 2 ta có: a = 3.15 + 2 = 47

Vậy \(a \in \left\{ {45;46;47} \right\}\)

 


Câu 85 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ 3. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy?

Giải

Từ ngày 10-10-2000 đến ngày 10-10-2010 có 10 năm, trong 10 năm đó thì có hai năm nhuận là 2004 và 2008.

Suy ra tổng số ngày trong hai năm đó là:

                       8.364 + 2.366 = 3652 (ngày)

Tổng số tuần trong 10 năm đó là

                      3652 : 7 = 521 (dư 5)

Như vậy từ ngày 10-10-2000 đến ngày 10-10-2010 có 521 tuần và 5 ngày. Vậy ngày 10-10-2010 rơi vào chủ nhật.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác