Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG II. GÓC

Giải bài tập trang 90 bài 5 vẽ góc cho bài 5 vẽ góc cho biết số đo Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 5.1: Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt sau...

Câu 5.1 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt sau:

a) \(\widehat {{\rm{nAx}}} = 180^\circ ;\)

b) \(\widehat {{\rm{mAx}}} = 135^\circ ;\)

c) \(\widehat {{\rm{kAx}}} = 45^\circ \), tia Ak nằm trong góc xAm;

d) \(\widehat {{\rm{nAy}}} = 90^\circ \), tia Ay nằm trong góc xAm;

Giải

Câu 5.2 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau:

a) Hai góc xOy và yOz kề bù, với \(\widehat {xOy} = 135^\circ \)

b) Hai góc mOn và nOt kề nhau và phụ nhau, với \(\widehat {nOm} = 30^\circ \)

c) Cho tia Ap. Vẽ \(\widehat {qAp} = 30^\circ \)

d) Cho tia Ck. Vẽ \(\widehat {rBt} = 90^\circ \)

e) Cho tia Ck. Vẽ \(\widehat {hCk} = 45^\circ \)

Giải

Bài tập dạng này có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ đúng một trường hợp, riêng với các ý c, d, và e chú ý có 2 trường hợp về hình vẽ:

a)

b)

c)

d)

e)

Câu 5.3 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 30^\circ \). Tiếp góc nOp kề bù với góc mOn. Vẽ tiếp góc pOq phụ với góc mOn đồng thời tia Oq nằm trong góc nOp. Cho biết số đo của góc nOq.

Giải

Từ giả thiết ta vẽ được hình bs.15

Vì góc nOp kề bù với góc mOn suy ra góc mOp là góc bẹt.

Vì \(\widehat {mOn} = 30^\circ \) và góc pOq phụ với góc mOn nên \(\widehat {pOq} = 60^\circ \)

Vì \(\widehat {mOn} = 30^\circ \) và góc nOp kề bù với góc mOn nên \(\widehat {nOp} = 150^\circ \)

Do tia Oq nằm trong góc nOp nên \(\widehat {nOp} = \widehat {nOq} + \widehat {qOp}\) hay \(\widehat {nOq} + 60^\circ  = 150^\circ \). Từ đó \(\widehat {nOq} = 90^\circ \).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác