Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG II. GÓC

Giải bài tập trang 97, 98 bài ôn tập chương II GÓC Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu II.6: Vẽ tiếp Oz là tia phân giác của góc mOn. Khi đó số đo của góc xOz bằng bao nhiêu?...

Câu II.6 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ tiếp Oz là tia phân giác của góc mOn. Khi đó số đo của góc xOz bằng bao nhiêu?

(A) 10°;                            (B) 40°;

(C) 50°;                           (D) 80°

Giải

Đáp án đúng (B) 40°.

Câu II.7 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Biết rằng hai góc mOn và nOp kề bù, hơn nữa \(\widehat {mOn} = 5\widehat {nOp}\). Khi đó  

\(\left( A \right)\widehat {mOn} = 30^\circ \), \(\widehat {nOp} = 150^\circ \)

\(\left( B \right)\widehat {mOn} = 150^\circ \), \(\widehat {nOp} = 30^\circ \)

\(\left( C \right)\widehat {mOn} = 144^\circ \), \(\widehat {nOp} = 36^\circ \)

\(\left( D \right)\widehat {mOn} = 36^\circ \), \(\widehat {nOp} = 144^\circ \)

Giải

Đáp án đúng \(\left( B \right)\widehat {mOn} = 150^\circ \), \(\widehat {nOp} = 30^\circ \)

Câu II.8 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Trên đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) lấy 5 điểm M, N, P, Q, S. Khi đó số các cung có hai đầu mút lấy trong số các điểm đã cho bằng

(A) 20;                            (B) 10;

(C) 40;                            (D) 200

Giải

Đáp án đúng (A) 20

Câu II.9 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho hình bs.9. Khi đó

(A) MP = MQ = MN = PQ

(B)  MP = MQ = NQ = NP

(C)  MP = MQ = NP = PQ

(D) MP = MQ > NQ = NP

Giải

Đáp án đúng (B)  MP = MQ = NQ = NP

Câu II.10 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

 

Tam giác MNP có MP = 6cm, MN = PN = 5cm. Góc MNx kề bù với góc góc MNP. Điểm Q trên tia Nx sao cho NQ = NM (h.bs.10). Khi đó độ dài của đoạn thẳng PQ bằng

(A) 5;                            (B) 6;

(C) 8;                           (D) 10

Giải

Đáp án đúng (D) 10

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác