Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 15 bài 6 phép trừ và phép chia Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 6.1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Câu 6.1. trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn số trừ.

b) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn thương.

Giải

a) Sai.

b) Sai.

 


Câu 6.2. trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ số 7, 0, 1, 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau).

Giải

7310 - 1037 = 6273

 


Câu 6.3. trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tính nhanh:

99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 -1 .

Giải

\(\underbrace {2 + 2 + ... + 2}_{25 số hạng} = 2.25 = 50\)

 


Câu 6.4. trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tuấn cho Tú biết 76000 - 75 = 75925. Sau đó, Tuấn yêu cầu Tú tính nhẩm 76.999. Bạn hãy trả lời giúp Tú.

Giải

76.999 = 76 (1000 - 1) = 76000 - 76 = 76000 - 75 - 1

= 75925 - 1 = 75924

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác