Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG II. GÓC

Giải bài tập trang 92 bài 6 tia phân giác của góc Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 6.1: Số đo của góc xOn bằng...

Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Dùng giả thiết trên cho các bài số 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sau đây. Hãy chọn kết quả đúng

Câu 6.1 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc xOn bằng

 (A) 25° ;                     (B) 115°;

(C) 90°;                       (D) 65°

Giải

Đáp án đúng là (B) 115°.

Câu 6.2 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc xOm bằng

(A) 25° ;                      (B) 65°;

(C) 90°;                       (D) 115°

Giải

Đáp án đúng là (A) 25°.

Câu 6.3 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc mOn bằng

(A) 25° ;                     (B) 65°;

(C) 90°;                      (D) 115°

Giải

Đáp án đúng là (C) 90°.

Câu 6.4 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc mOz  bằng

(A) 25° ;                        (B) 90°;

(C) 115°;                      (D) 155°

Giải

Đáp án đúng là (D) 155°.

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác