Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 29 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 15 bài 6 phép trừ và phép chia Sách bài tập (SBT)Toán 6 tập 1. Câu 80: Xác định bán kính Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái Đất gấp khoảng bốn lần Mặt Trăng...

Câu 80 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bán kính Trái Đất là 6380km.

a) Xác định bán kính Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái Đất gấp khoảng bốn lần Mặt Trăng.

b) Xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số 191000km, 520000km, 384000km và khoảng cách đó gấp độ 30 lần đường kính Trái Đất.

Giải

a) Ta có: 6380 : 4 = 1595

Trong các số 1200, 1740, 2100 thì số 1740 là gần với số 1595 nhất . Vậy bán kính Mặt Trăng là 1740km.

b) Ta có: ( 6380 . 2) . 30 = 382800

Trong các số 191000, 520000, 384000 thì số 384000 là gần với số 382800 nhất. Vậy khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 384000km.

 

Câu 81 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?

Giải

Ta có: 366 : 7 = 52( dư 2)

Vậy một nắm nhuận có 52 tuần và 2 ngày.

 


Câu 82 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 62.

Giải

Vì số tự nhiên nhỏ nhất nên chữ số phải ít nhất . Đồng thời tổng các chữ số bằng 62 nên các chữ số phải lớn nhất .

Ta có  62 : 9 = 6 (dư 8)

Vậy số cần tìm là 8 999 999.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác