Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.2 trên 41 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 14 bài 6 phép trừ và phép chia Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 70: Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425...

Câu 70 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a) Cho 1538 + 3425 = S

Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425

b) Cho 9142 – 2451 = D

 Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: D + 2451 ; 9142 - D

Giải

a) Ta có: 1538 + 3425 = S

  Suy ra: S – 1538 = 3425

                S – 3425 = 1538

b) Ta có: 9142 – 2451 = D

   Suy ra: D + 2451 = 9142

                9142 – D = 2451


Câu 71 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng:

a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ.

b) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến sau Nam 1 giờ.

Giải

a) Nam đi lâu hơn Việt: 3 – 2 = 1 (giờ)

b) Việt đi lâu hơn Nam: 2 + 1 = 3 (giờ)


Câu 72 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

Giải

Số tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần) là 5310.

Số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần) là 1035

Ta có : 5310 – 1035 = 4275


Câu 73 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc 16 giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng hết 14 giờ và giờ Mát – xcơ – va chậm hơn giờ Hà Nội là 4 giờ (tức là lúc đồng hồ ở Hà Nội chỉ 12 giờ thì đồng hồ ở Mát – xcơ – va chỉ 8 giờ). Bác Tâm khởi hành ở Mát – xcơ – va lúc nào (theo giờ Mát – xcơ – va)?   

Giải

Giờ Bác Tâm khởi hành (theo giờ Hà Nội) là:

16   – 14 = 2  (giờ)

Giờ Bác tâm khởi hành (theo giờ Mát – xcơ – va) là:

24 + 2 – 4 = 26 – 4 = 22 (giờ - Ngày 9/5)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác