Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 77 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 12 bài 5 phép cộng và phép nhân Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 51: Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng...

Câu 51 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng:

                              X = a + b                   

                \({\rm{a}} \in \left\{ {25;38} \right\};b \in \left\{ {14;23} \right\}\)

Giải

\(M = \left\{ {39;48;52;61} \right\}\)

 


Câu 52 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:

a) a + x = a                 b) a + x > a                    c) a + x < a

Giải

a) x = 0                       b)  x ∈ N*                        c) x = ∅


Câu 53 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Hãy viết xen vào số 12345 một số dấu “ +’’  để được một tổng bằng 60.

Giải

12 + 3 + 45 = 60


Câu 54 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp:

                  ** + ** = * 97

Giải

Vì số *97 có chữ số hàng đơn vị là 7 nên tổng của hai chữ số hàng đơn vị của mỗi số hạng là 3 + 4  hoặc 8 + 9

Nếu tổng của hai chữ số hàng đơn vị là 3 + 4 thì chữ số hàng chục của tổng không thể là *9. Vì vậy tổng của hai chữ số hàng đơn vị phải là 8 + 9 . Hai chữ số hàng chục là 9 + 9.

Ta có: 98 + 99 = 99 + 98 = 197

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác