Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 45 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 13 bài 5 phép cộng và phép nhân Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 59: Xác định dạng của các tích sau...

Câu 59 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Xác định dạng của các tích sau :

a)  \(\overline {ab} .101\)                      b)  \(\overline {abc} .7.11.13\)

Giải

a) \(\overline {ab} .101 = \overline {abab} \)             

b) \(\overline {abc} .7.11.13 = \overline {abc} .1001 = \overline {abcabc} \)    


Câu 60 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

So sánh a và b mà không tính giá trị cụ thể của chúng:

a = 2002.2002                          b = 2000.2004

Giải

Ta có :

a = 2002.2002 = 2002 . (2000+2) = 2002.2000 + 2002.2

b = 2000.2004 = 2000 . (2002+2) = 2000.2002 + 2000.2

Vậy a>b.


Câu 61 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a.Cho biết 37.3 = 111. Hãy tính nhanh: 37.12

b.Cho biết 15 873.7 = 111 111. Hãy tính nhanh 15 873.21

Giải

a) Ta có : 37.12 = 37.3.4 = 111 .4 = 444

b) Ta có : 15 873.21 = 15 873.7.3 = 111 111.3 = 333 333

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác