Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 21 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 13 bài 5 phép cộng và phép nhân Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 5.1: Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng...

Câu 5.1. trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng:

(A) 0;                                                  

(B) 3;

(C) Số tự nhiên bất kì;      

(D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3.

 


Câu 5.2. trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tính 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 100.

Giải

2 + 4 + 6 + 8 + ... + 100 = 2550

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác