Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 27 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 11 bài 4 số phần tử của một tập hợp, tập hợp con Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 4.1: Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là...

Câu 4.1. trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Cho tập hợp A = \(\left\{ {a,b,c,d,e} \right\}\). Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là:

(A) 6;               (B) 5;               (C) 4;               (D) 3.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (B) 5.

 


Câu 4.2. trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tìm số phần tử của các tập hợp sau:

a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày;

b) Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày;

c) Tập hợp C các tháng dương lịch có 29 hoặc 28 ngày;

d) Tập hợp D các tháng dương lịch có 27 ngày.

Giải

a) A có 7 phần tử.

b) B có 4 phần tử.

c) C có 1 phần tử.

d) D không có phần tử nào (\(D = \emptyset \))

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác