Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 84 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 11 bài 5 số phần tử của một tập hợp, tập hợp con Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 40: Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?...

Câu 40 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

Giải

Số tự nhiên có bốn chữ số bao gồm: \(\left\{ {1000;1001;1002;...9999} \right\}\)

Vậy có: (9999 – 1000) + 1 = 9000 số


Câu 41 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số?

Giải

Số tự nhiên chẵn có ba chữ số gồm: \(\left\{ {100;102;104;...;998} \right\}\)

Vậy có (998  - 100) : 2 +1 = 450 số


Câu 42 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bạn Tâm đánh số trang bằng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Bạn Tâm phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Giải

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số có một chữ số. Bạn Tâm phải viết 9 chữ số.

Từ 1 đến 99 có ( 99 – 10) +1 = 90 số  có hai chữ số. Bạn Tâm phải viết 2 . 90 = 180 chữ số.

Số 100 có 3 chữ số. Bạn Tâm phải viết 3 chữ số.

Vậy bạn Tâm phải viết tất cả: 9 + 180 +3 = 192 chữ số.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác